RISE Research Institutes of Sweden AB

Internationella cellulosaforskare samlas i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 09:36 CET

Cellulosaforskare från hela Europa samlas i Örnsköldsvik den 15-16 november. Det är ett 80-tal forskare som deltar i “The 7th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives" för att presentera och diskutera de senaste rönen inom cellulosaforskning. Konferensen arrangeras av universiteten i Umeå och Karlstad tillsammans med bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, SP Processum och MoRe Research.

– Det är den sjunde cellulosakonferensen i sitt slag och givetvis känns det mycket roligt att den hålls här i Örnsköldsvik, säger Kristina Elg-Christoffersson, Domsjö Fabriker och tillägger:

– Det är ett stort intresse för cellulosa och dess bidrag till bioekonomi och en hållbar framtid. Det är ett viktigt forskningsområde, inte bara här uppe i Norden utan även i stora delar av världen. Det visar inte minst det stora deltagarantalet forskare från universitet och företag runt om i Europa som väljer att delta.

Huvudtalare är professor Thomas Rosenau från University of Natural Resources and Life Sciences i Österrike samt Denis Sens, Tech Service and Develop Manager från företaget Tembec, Frankrike.

Konferensen innehåller även intressanta studiebesök. Det är bioraffinaderiet Domsjö Fabriker som visas liksom SP Processum och forskningsföretaget MoRe Research. Det innebär inte bara avancerad cellulosaproduktion utan även en inblick i den forskning som pågår för att utveckla morgondagens nya cellulosaprodukter.

Många av de forskare som deltar i konferensen är ledande inom sina specialområden och konferensen erbjuder även fina möjligheter att träffas och knyta kontakter till nytta för nya forskningsprojekt.

– Örnsköldsvik-Umeå är idag en etablerad region på kartan över platser som driver utveckling inom bioraffinaderi, betonar Karin Johnson, SP Processum. Det omfattande samarbetet med företag och universitet i regionen har gjort att många företag, institut och universitet från hela världen gärna samarbetar med oss. Inom exempelvis vårt stora program Framtidens Bioraffinaderi, har vi i samarbete med företag och universitet drivit över 250 lyckosamma projekt med nya material, kemikalier och protein som resultat.

För mer information, kontakta gärna:

Sören Back, SP Processum, tel. 010-516 67 64, email: soren.back@processum.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise