Sundsvalls kommun

Internationella föreningen samt Din Bostad prisas av Sundsvalls kommun

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 07:20 CEST

På nationaldagen delar Sundsvalls kommun ut integrations- och mångfaldsstipendium samt en
utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Stipendiet går till Internationella
föreningen och utmärkelsen till Din Bostad

Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-23 att instifta ett
årligt integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kr för att uppmärksamma
och ställa integrationsfrågorna mer i fokus. Utdelning av stipendiet sker i
samband med firandet av nationaldagen den 6 juni kl. 12:00
på Stora Torget. Kommunen har utökat sitt mottagande av flyktingar för de
närmsta åren, och fler invandrare bosätter sig i Sundsvall. Nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2008-02-27 beslutat att
instifta en särskild utmärkelse för mångfald i arbetslivet som ska delas ut på
nationaldagen. På nationaldagen firas även de sundsvallsbor som under året
erhållit svenskt medborgarskap i Stadshuset kl. 13:00 – 14:00.

Åtta ansökningar/förslag på integrations- och mångfaldsstipendium och sju förslag på
utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden
utgång.

Integrations- och
mångfaldsstipendium 2014 till Internationella föreningen i Sundsvall

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutar:

att tilldela Internationella föreningen 2014 års integrations- och
mångfaldsstipendium.

Motivering

Internationella föreningen som
startades 1978 är en ideell förening, politisk och religiös obunden med
outtröttligt engagemang för integration.

Internationella
föreningen är en förening som både kan vara ett föredöme för andra ideella
föreningar och som genom sitt engagemang för nyanlända flyktingar skapar
förutsättningar för dem att integreras i det svenska samhället.

Stipendiet tilldelas en ideell
förening som med små medel, berömvärt
engagemang och vitt skilda aktiviteter bidrar till att bygga broar mellan
människor oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Internationella föreningen
är en föredömlig kraft för integration i praktiken och därmed också värdiga
integrationspristagare.

Utmärkelse för
mångfald i arbetslivet till
Din Bostad

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutar:

att tilldela Di nBostad
2014 års utmärkelse för mångfald i arbetslivet.

Motivering

Stipendiet tilldelas
Din Bostad som
med ett öppet
hjärta välkomnat många nyanlända familjer där företaget flertalet gånger visat
på omtanke och förståelse för många
nyanländas situation.

Utöver detta har
Dinbostad även anställt språkkunnig personal som talar nyanländas språk för att
ytterligar kunna stötta nyanlända familjers etablering i Sundsvalls kommun.

Till det fortsätter
företaget att arbeta med att utveckla integrationsfrämjande aktiviteter i
samarbete med arbete & integration med focus på mångfald och för en hållbar
framtid.

Genom Din Bostads engagemang att bryta utvecklingen mot ökad
social och etnisk segregation i Bredsand med målet mot en integrerad stadsdel ger DinBostad mångfalden en plats på agendan i
företagen och i samhället.

Genom att överlämna
utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet vill
NAVI (nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration) uppmärksamma och uppmuntra DinBostad engagemang och framsynthet i mångfaldsarbetet.

Kontaktperson:

Saleh Dirawi, integrationshandläggare

tfn  060-19 12 48, 070-372 01 88