LTC/Enterprise Europe Network

Internationella företagsutvecklare studerade goda exempel i Jönköping

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 09:23 CET

Under vecka 47 har 13 internationella företagsutvecklare besökt Jönköping för att få veta mer om hur länet arbetar med företagsstöd och nya innovationer. Värd för besöket är LTC och ett av exemplen som har studerats särskilt noga är Science Park-systemet i Jönköping.
- Att vi kan ge affärsstöd till tillväxtföretag lokalt i varje kommun är unikt i sitt slag. Det är kul att flera länder nu uppmärksammar det. De internationella kontakterna kan bli till nytta för våra företag, säger Lena Johansson, verksamhetsledare för Science Park-systemet.

Kommunen, Regionförbundet, Högskolan, Destination Jönköping, Science Park, Högskolan, Företagarna, Elmia och ALMI. Det är bara några av de organisationer som har varit involverade när LTC anordnade internationellt studiebesök för europeiska företagsutvecklare. Besöket var en del av EU-projektet Entredi (Entreprenurial Diversity), som stöds av EU och finansieras inom ramen för EU Interreg IVCs. Projektet har som huvudsyfte att stärka entreprenörskapet genom att sprida och anpassa lyckade metoder som ökar entreprenörskraften och nyföretagandet.
- Science Park-systemet är ett unikt verktyg för att fånga upp affärsidéer ute i länet och därför har denna metod studerats särskilt ingående av våra internationella samarbetspartners, berättar Joakim Robertsson som är projektledare på LTC.

Samtidigt som Science Park-systemets arbetssätt kommer att spridas ut i Europa har gästerna själva delat med sig av egna verktyg. Science Park-systemet har exempelvis fått att ta del av erfarenheterna från ett likande system från Bologna i Italien. Ytterligare ett exempel som har diskuterats är den databaserade programvaran iPlanner, som presenterades av Tartu Science Park från Estland.
- Verktyget underlättar arbetet med att göra affärsplaner och finansiella prognoser online, berättar Joakim.

Förutom workshops, nätverksträffar och kunskapsutbyten har gästerna fått besöka Högskolan i Jönköping för att diskutera ett nytt verktyg för undervisning på distans. Under torsdagen besöktes även Elmia och Dreamhack.
- Elmia och Dreamhack är ett spännande exempel på när en region samarbetar kring ett viktigt projekt. Det är samtidigt ett inspirerande arrangemang som visar vilka effekter en sådan satsning kan få för nyföretagandet i regionen, berättar Joakim.

Joakim är nöjd med veckan och poängterar hur viktig satsningen är.
- Vi har mycket att vinna på att ta vara på varandras erfarenheter inom området nyföretagande och innovationer. På sikt kan det stärka den ekonomiska kraften i Europa, avslutar Joakim.

Mer information:
Joakim Robertsson, projektledare LTC, Tel: 0703-52 44 22
Webb: www.entredi.eu
www.ltc.se
www.scienceparksystemet.se