Nordens välfärdscenter

​Internationella funktionshindersdagen uppmärksammas i Norden

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:02 CET

I dag är det Internationella funktionshindersdagen som även i år uppmärksammas på bred front i Norden. Syftet är att rikta fokus på hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning. I centrum finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som slår fast rättigheter på lika villkor, oavsett funktionsförmåga.

Det är en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska länderna, studera, arbeta eller helt enkelt besöka, Nu finns det en film som ska stärka arbetet för fri rörlighet och mot funktionshinder. Filmen spelades in under seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder" som ägde rum i Köpenhamn i oktober och som arrangerades av Nordens Välfärdscenter.


Några nordiska aktiviteter som arrangeras 3 december

Danmarks flagga I DANMARK arrangerar bland annat Danske Handicaporganisationer ett debattmöte om frivillighet. Bland annat ska man diskutera gråzonerna mellan vad frivilliga krafter ska göra i relation till kommunernas uppgifter.
Mer information: Debatmøde om frivillighed

Finlands flagga FINLANDS NATIONELLA funktionshinderråd VANE håller möte den 3-4 december och många aktuella frågor finns på agendan.

Förbundet FDUV har temavecka med olika evenemang i flera delar av landet. Bland annat en rad självständighetsfester och seminarier med titlar som "Se mig, hör mig, möt mig!"
Mer information: Temavecka om funktionsnedsättning

Färöisk flagga I FÄRÖARNA arrangerar traditionsenligt det nationella Handikapprådet ett seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och om universell utformning. I år handlar det bland annat om tillgänglig turism.
Mer information: Seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning

Grönlands flagga I GRÖNLANDS huvudstad Nuuk arrangerar föräldraföreningen INOOQAT ett TEMA – debattmöte i församlingshuset kl 13:00-16:00
Mer information: Debattmöte i Nuuk

Islands flagga I ISLAND delas två pris ut. Förbundet Öryrkjabandalag Íslands delar ut ÖBI:s Uppmuntringspris i Kulturhuset Hárpa. President Òlafur Ragnar Grímsson är beskyddare av priset.

Förbundet Throskahjálp delar också traditionesenligt ut sitt pris Murbräckan.

Norges flagga I NORGE arrangerar Barne- ung och familiedirektoratet en tredagarskonferens om universell utformning 1-3 december.
Mer information: Universell utformingsdagene

Sveriges flagga I SVERIGE arrangerar Handikappförbunden ett seminarium med fokus på den kommande strategin för funktionshinderspolitiken som ska gälla från 2017.
Mer information: Internationella funktionshindersdagen

Ålands flagga ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND delar i vanlig ordning ut sitt Bemötandepris till en person eller verksamhet som har förstått hur viktigt det är att alla bemöts på lika villkor. De som ser bortom funktionsnedsättningen och ser människan. Denna gång sker utdelningen kl 12 i Sittkoff-gallerian.
Mer information: Årets bemötandepris

Även FN uppmärksammar funktionshindersdagen

FN:s flagga FN har samlat en mängd aktiviteter på sin sida för att uppmärksamma dagen. Där finns även programmet för FN:s egen konferens där bland annat generalsekreterare Ban Ki-Moon talar: Information på FN:s hemsida

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.