Föreningen Konst och kultur

Internationella konstutställningen "The Art of Zhen Shan Ren" – Sanningens Godhetens och Tålamodets Konst - Wisby Strand, Visby

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:46 CEST

Välkommen till den internationella konstutställningen The Art of Zhen Shan Ren – Sanningens Godhetens och Tålamodets Konst

Producerad av Falun Dafa Artist Group, New York
Presenterad av Föreningen Konst och kultur

Wisby Strand (entréplanet) 1-5 juli
Almedalsbiblioteket, Visby  8-13 juli


År 2004 samlades 18 konstnärer från olika delar av världen på initiativ av den kanadensiske kulpturprofessorn och målaren Zhang Kunlun. De bildade Falun Dafa Art Group, vilken har sin bas i New York. Alla utövade kultiveringsmetoden Falun Gong, en metod med fysiska övningar och principerna Sanning, Godhet och Tålamod att försöka leva efter. Flera av dessa konstnärer hade utsatts för tortyr i Kina och de önskade samtliga med sina bilder visa på den förföljelse som pågår.

I år är det 14 år sedan förföljelsen av Falun Gong-utövare påbörjades i Kina. Konstutställningen ”The Art of Zhen Shan Ren” visar en gripande skildring av människor med modet att stå emot ett omänskligt förtryck. Men den visar också upplevelser av skönhet och ljus. Utställningen har turnerat i fler än 50 länder och 300 städer världen över.

Utställningen innehåller flera prisbelönta verk och samtliga målningar är gjorda i traditionell, klassisk stil, som konstnärerna kallar neo-renässans. Sju teman knyter ihop utställningen, bland annat: Kultiveringens skönhet, Förföljelsen i Kina och Fredligt motstånd.

Utställningen är högst aktuell. Sverige och Kina flätas samman allt mer, både ekonomiskt, kulturellt och socialt. Men att bara se det vi önskar, i det ligger också risken att missa det vi borde se. Eller måste se.

Utställningen ligger också i tiden då den visar på en kulturellt viktig period i Kina. Falun Gongs framväxt är anmärkningsvärd. Metoden anammades av cirka 100 miljoner människor på bara sju år. Det var en återförening med en gammal tradition av fysisk kultur och andlig disciplin. Detta var ett kulturellt återuppvaknande av ofantligt mått som inträffade i en kommunistisk stat, där mycket av den traditionella kulturen de senaste 50 åren, efter Kulturrevolutionen, har förtryckts. Utställningen är därför ett fönster till ett gripande skeende av stor betydelse för Kina.

Slutligen är dessa konstverk mer menade att skapa reflektion än att underhålla eller behaga, de finns för att inspirera själen. 

För mer information och pressbilder kontakta
Ann Carlsson Korneev  carlsson.korneev@telia.com  070-6225179

Arrangörer: Föreningen Konst & Kultur och Svenska Föreningen för Falun Dafa
http://www.konstochkultur.org/
 
....................

www.falunart.org  www.zsr-art.org.uk 

www.wisbystrand.se   www.almedalsbiblioteket.se 

http://www.almedalsveckan.info/event/list?publisherName=F%C3%B6reningen+Konst+och+kultur&submit=yes#p1

 

Konst & Kultur abetar med att utveckla och stimulera kommunikation och kontakt mellan kinesiskt och svenskt kulturliv, med särskilt fokus på konstnärer som arbetar för yttrandefrihet och trosfrihet i Kina.
Vårt huvudsakliga arbete är att lyfta fram konstutställningen The Art of Zhen, Shan, Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) producerad av Falun Dafa Artist Center i New York.

http://www.konstochkultur.org/