Konstnärsnämnden

Internationella kulturutbytesbidrag utdelade på musikområdet

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 12:00 CET

Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikkonsten. Vid årets sista fördelning beviljas 49 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 724 500 kronor.

Totalt har 102 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året inkom sammanlagt 64 ansökningar.

Bidrag ges till ett utbyte med 20 olika länder på sex olika kontinenter.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och turnéer till flera länder.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel jazzpianisten

Arne Forsén som får bidrag för att bjuda in den gambiske koramästaren Jali Alagi MBye för en gemensam turné i Sverige.

Musikern och komponisten Kristina Keh Aspequist får bidrag för bjuda in slagverkaren Doe Kushiator från Ghana till en turné med Stockholm Vodou Orchestra och Beches Brew.

Kammarmusikern och basisten Katarina Lindgren får bidrag för att resa till Coimbatore och Bangalore i Indien, där hon kommer att konsertera och göra workshops.

Musikern och komponisten Maria Natalia Knutzen får bidrag till arbetsvistelse i Argentina där hon ska spela med argentinska musiker .

Violinisten Anna Kristina Lindblad får bidrag för att bjuda in den amerikanske violinisten Ryan Drickey för musicerande och dokumentation.

En förteckning över beviljade bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida http://www.konstnarsnamnden.se.


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; telefon (direkt) 08-506 550 79