Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Internationella Kvinnodagen 2013 - MenEngage uppmanar till handling på FN:s kvinnokommission 2013 - Gör primär våldsprevention mot genusrelaterat våld till en global rättighet.

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 12:52 CET

Män för Jämställdhet har översatt 10-punktsprogrammet  - MenEngage uppmanar till handling på FN:s kvinnokommission 2013 - Gör primär våldsprevention mot genusrelaterat våld till en global rättighet:
1) Skapa och implementera universella
skolbaserade, jämställdhetsutbildningar
som innefattar diskussioner om
genusbaserat våld.
2) Öka nationell medvetenhet och
offentliga skolors ansats att utbilda män
och kvinnor om existerande lagar mot
våld mor kvinnor samt öppna för mäns
delaktighet genom att förklara varför
jämställdhet även ligger i män intresse .
3) Öka insatser med fokus på
åskådarrollen som söker utmana sociala
normer och skapar individuellt och
kollektivt ansvarstagande.
4) Öka högkvalitativa, evidensbaserade
media- och kommunikationsstrategier
som engagerar män och pojkar till att vara
en del av lösningen för att få slut på våld
mot kvinnor.
5) Testa och utveckla sekundär
prevention som erbjuder specifik hjälp till
män och pojkar som bevittnat våld under
barndomen.
6) Implementera förebyggande insatser
tillsammans med policys för att minska
alkoholkonsumtion.
7) Minska tillgängligheten till vapen.
8) Engagera män i våldsförebyggande
insatser i samklang med  jämställande av
kvinnors ekonomiska handlingskraft,
inkluderat mikro-lånsprogram och
försörjningsprogram.
9) Engagera män som fäder och i
föräldrautbildningar.
10)  Stöd forskning och utvärdering av
integrerade program för män som har använt
våld i nära relationer som en del av ett
omfattande samhälleligt stöd för kvinnor som
överlevt våldet.

Läs mer på www.mfj.se

Män för Jämställdhet vill
- inspirera män till att reflektera över sig själva och till att våga synliggöra och
ifrågasätta alla sina åsikter och idéer om kvinnor och män och om sexualitet.
- uppmuntra män att bryta med förtryckande manliga attityder och också, på ett
positivt sätt, stötta och utmana andra män att göra detsamma - vi framhåller
att det inte finns någon som helst motsättning mellan att vara man och att vara
emot könsmaktsordningen och manlig överordning.
- uppmuntra i synnerhet fäder, men även mödrar, att dela lika på
föräldraledigheten.