Skogssällskapet

Internationella kvinnodagen 8 mars: Kvinnorna kan vara skogsbrukets glömda hjältar

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2017 12:18 CET

I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, kartläggs kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling under perioden 18801950. Lars Östlund, professor i skogshistoria, tror att projektet kommer att förändra berättelsen om skogsarbetets historia.

‒ Vi vill försöka motverka föreställningen om att skogen och skogsbruket är något som är förbehållet män, eftersom det helt enkelt inte är sant ur ett historiskt perspektiv, säger Lars Östlund, professor i skogshistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Tillsammans med forskaren Anna-Maria Rautio och etnologen Alexander Öbom, båda verksamma vid Skogsmuseet i Lycksele, är Lars Östlund nu mitt i arbetet med att samla in data om kvinnornas skogsarbete under perioden 1880-1950.

Till forskarnas källor hör förutom intervjuer också dagböcker, studiematerial från kurser för kockor och annat historiskt källmaterial. Och även om forskningsresultaten är långt ifrån färdiga, framträder redan nu en bild av att kvinnorna spelade en central roll för framväxten av svenskt skogsbruk.

‒ Medan mannen arbetade i skogen tog småbrukarhustrun hela ansvaret för både jordbruket och familjen, yngre kvinnor spelade en viktig roll som kockor med ansvar för matlagning, organisation och hygien i skogsarbetarkojorna och dessutom var många kvinnor skogsarbetare, säger Lars Östlund.

En utmaning har varit att hitta och komma i kontakt med de kvinnor som arbetade i skogen och fortfarande lever.

‒ Det blir som en snöbollseffekt – ju fler vi intervjuar, desto fler får vi tips om. Vi har gjort en del brandkårsutryckningar till gamla människor för att hinna intervjua dem medan de fortfarande kan berätta.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Tipsa forskarna!

Kontakta Lars Östlund om du har tips om intervjupersoner som kan berätta mer.

E-post: lars.ostlund@slu.se

Tel: 070-5111299

Syftet med projektet ”Skogens glömda hjältar”, som finansieras av Skogssällskapet, är att analysera kvinnornas roll i det svenska skogsbrukets utveckling under perioden 18801950. Forskarna vill också bidra till ett större intresse för skogshistoria bland kvinnor i två specifika grupper; potentiella studenter på skogliga universitetsutbildningar och den stora gruppen kvinnliga skogsägare.

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. 

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.