Lunds universitet

Internationella miljöinstitutet i Lund får ny styrelse

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:28 CEST

Industrimannen Sören Gyll, ordförande för Föreningen Svenskt Näringsliv, och förra talmannen Birgitta Dahl blir nya ledamöter i styrelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet. Ny ordförande blir Lunds universitets prorektor Ann Numhauser Henning
Institutets styrelse består av sju ledamöter av vilka institutets chef är en. Regeringen utser två ledamöter samt ordförande i styrelsen och övriga ledamöter utses av Lunds universitet. Mandatperioden är tre år. Ann Numhauser Henning efterträder Lunds universitets förra rektor Boel Flodgren på ordförandeposten. Regeringen har också utsett direktör Christer Salén som styrelseledamot

Förutom Sören Gyll och Birgitta Dahl har Lunds universitet som styrelseledamöter utsett Rebecca Hanmer, Senior Policy Advisor, U.S. Environmental Protection Agency, professor Wim. Turkenberg från Copernicus-institutet i Utrecht och professor Tomas B Johansson som är föreståndare för institutet.