Banco Fonder AB

Internationella normer för ansvarsfulla investeringar offentliggörs idag

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:20 CEST

För första gången sammanställs globala riktlinjer för ansvarsfulla investeringar inom kapitalförvaltning. FN-initiativet ”The Principles for Responsible Investment” (PRI) syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys. Principerna presenteras idag vid ett arrangemang på New York Stock Exchange och undertecknas i Paris den 2 maj av de aktörer som valt att stödja initiativet. Banco Fonder representeras av VD Tonika Hirdman.

– Undertecknandet är en symbol för att man stödjer principerna och tar in dem i hela sin verksamhet. Det här en fråga vi drivit länge och vi tycker det är roligt att se att några av de tyngsta aktörerna i branschen sluter upp. Jag kommer att vara på plats tillsammans med bland annat ABN AMRO, norska oljefonden och den holländska investeraren PGGM, säger Tonika Hirdman, VD på Banco Fonder.

Det finns en växande insikt i finansvärlden att miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter minskar risken vid investeringar och istället ökar möjligheten till långsiktigt god avkastning. Allt fler vill använda den här typen av aspekter vid bedömningen av investeringsobjekt, men det har hittills inte funnits något etablerat ramverk som kan fungera som en internationell norm.

I början av 2005 bjöd därför FN:s generalsekreterare Kofi Annan in några av världens största kapitalförvaltare att vara med och forma ”The Principles for Responsible Investment” (PRI). Målet var att ta fram gemensamma principer för ansvarsfulla investeringar – det skulle för första gången finnas ett etablerat ramverk för investerare som vill integrera dessa aspekter i sin finansiella analys.

Expertgruppen som arbetat fram PRI består av representanter från 20 av världens största institutionella investerare. ABN AMRO Asset Management, som Banco Fonder är en del av, deltog tillsammans med bland andra BNP Paribas AM, Goldman Sachs och HSBC. Som stöd fanns också en investerargrupp bestående av 60 representanter från finansbranschen, forskarvärlden, regeringar och olika organisationer. Arbetet koordinerades av FN:s Miljöprogram och Global Compact.

Arbetet med att fastställa PRI har resulterat i följande sex principer med tillhörande riktlinjer:
• Att integrera miljömässiga och sociala aspekter samt ägarstyrning i den finansiella analysen och beslutsprocessen.
• Att vara en aktiv ägare och införliva miljömässiga och sociala aspekter samt ägarstyrning i ägarpolicyn och arbetssättet.
• Att verka för en ökad nivå av öppenhet kring miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter för de företag företaget investerar i.
• Att aktivt arbeta för att PRI ska implementeras inom finansbranschen.
• Att samarbeta för att implementeringen av principerna ska bli så effektiv som möjligt.
• Att rapportera de åtgärder som vidtas för att implementera PRI i verksamheten.

Länkar för mer information: www.unepfi.org, www.unglobalcompact.orgFör mer information, kontakta
Tonika Hirdman, VD Banco Fonder
Tfn: 08-5723 53 74, 070-423 53 74
E-post: tonika.hirdman@banco.se


Banco Fonder AB, grundat 1975, koncentrerar sin verksamhet kring sparande i fonder. Banco Fonder erbjuder ett stort och varierat fondutbud med olika placeringsinriktning och risk. Som extra krydda i fondsortimentet finns fonder från ägaren ABN AMRO, en av världens ledande kapitalförvaltare. Genom att Banco Fonder är del av ett internationellt nätverk kan våra kunder tidigt ta del av trender och innovativa produkter som placerar på spännande tillväxtmarknader. Förvaltat kapital uppgår totalt till nära 17 miljarder kronor fördelat på ca 150 000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. För information se www.banco.se