Arbetslivsinstitutet

Internationella protester mot nedläggning strömmar in

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:26 CET

Internationella protester mot nedläggning
strömmar in

Protester mot beslutet att lägga ned Arbetslivsinstitutet 1 juli 2007 når stormstyrka. Utländska forskare rasar mot beslutet, som inte bara drabbar svensk arbetslivsforskning, utan som också får konsekvenser globalt.

Mail och brev strömmar in till regeringskansliet och Arbetslivsinstitutet. Intrycket är att det internationella forskningssamfundet chockats. De är förvånade och ledsna och tycker att beslutet är obegripligt och sorgligt. Sveriges rykte i den internationella forskarvärlden kommer att få en allvarlig törn, är en samlad bedömning.


Svensk arbetsmiljöforskning upplevs ligga i absolut framkant. Institutet har varit en juvel i Sveriges akademiska krona under många år, skriver Nigel Haworth, professor vid Aucklands universitet på Nya Zeeland.

Från Tyskland beskrivs Arbetslivsinstitutet som det mest kända och välberyktade institutet i världen när det gäller arbetslivsforskning. Harvardföreträdare menar att Arbetslivsinstitutet utgör ett ”best-practice example” av arbetslivsforskning.

Professor Maurizio Manno, Neapels universitet, menar att Sverige upplevs som standard för Europa och övriga världen när det gäller samhällsvetenskap. Han menar också att en nedläggning av institutet inte bara kommer att skada arbetslivsforskningen i Sverige utan i hela världen.

Steven Deutsch, professor vid Oregons universitet, säger att Arbetslivsinstitutet är värdsledande på att sätta standarden och föreslå modeller för bästa möjliga arbetsmiljö.

I ett flertal inlägg framhävs att Arbetslivsinstitutets forskning ofta citeras samt att den spelat en viktig roll i att faktiskt förbättra arbetslivet. Wolf Heydebrand vid New Yorks universitet menar att de flesta handelshögskolor i USA och runt om i världen använder resultat från svensk arbetslivsforskning i egen undervisning och forskning.

Att Sverige finns bland de länder som ratificerat flest ILO-konventioner relaterade till arbetsliv och arbetsmiljö har haft en positiv inverkan i världen menar professor Akio Shigematsu vid Arbetlivsuniversitetet i Japan. Sverige har haft en ledande roll i många diskussioner på vägen till ratificering.

Att Sverige och Portugal nu blir de enda länderna utan ett arbetslivsinstitut framhävs av många. Och ska Sverige förlora möjligheten att påverka i de internationella nätverken och som Arbetslivsinstitutet i dag deltar i?

Nätverket WORKS, Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society, menar att en nedläggning av Arbetslivsinstitutet hotar viktigt EU-samarbete på arbetslivsområdet. Institutet upplevs ha en oersättlig roll och ge ett ovärderligt bidrag till ett flertal nätverk och pågående forskningsprojekt.

Se under relaterade länkar, där listar vi alla protester som kommit in och nya som inkommer efter hand.


Relaterade länkar
Läs internationella reaktioner
http://www.arbetslivsinstitutet.se/nyheter/internationella_synpunkter.asp

Pressekreterare »
Judit Hadnagy
Tel: 08-619 67 21
Mobil: 070-533 21 71