Universitetssjukhuset i Lund

Internationella tobaksfria veckan

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:02 CET

Veckan 47 är den årliga internationella tobaksfria veckan. I denna anda erbjuder Hälsoenheten i samarbete med KOL-mottagningen kostnadsfria lungfunktionsundersökningar torsdagen 24 november kl 9-14 i Hälsoenhetens lokaler på Barngatan 2 på Universitetssjukhuset i Lund.

Kostnadsfri rådgivning och hjälp till behandling för tobaksberoende erbjuds samtidigt. Rökstopp är den enda bevisade behandlingsmetoden som kan hejda sjukdomsutvecklingen av KOL. Förkortningen KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Undersökningen vänder sig till alla rökare boende i Mellersta Skåne.

KOL-motagningen och Hälsoenheten tillhör båda Hjärt- och Lungdivisionen. KOL-mottagningen arbetar för att ge snabb behandling för personer med diagnostiserad KOL med syfte att minska förekomsten av infektioner, minska behovet av sjukhusvård och öka välmåendet i patientgruppen. Hälsoenheten erbjuder kostnadsfri behandling av tobaksberoende till alla medborgare i Mellersta Skåne. Hälsoenheten ger även kostnadsfri utbildning och konsultation om behandling av tobaksberoende till bland annat sjukvård, kommuner och skolor i Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt.

Ring 046 – 17 73 71 för mer information.