Kulturrådet

Internationella turnéer, festivaler och gästspel

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:59 CET

Drygt en miljon kronor fördelas mellan 27 olika projekt inom både musik, dans, teater och bildkonst när internationellt kulturutbyte får stöd av Kulturrådet. Det handlar om turnéer, gästspel och utställningar både i Sverige och i andra delar av världen. Dessutom får Göteborg Dans och Teaterfestival en miljon för sitt internationella program under festivalen 2010.

Inom bildområdet ger Kulturrådet stöd till ”En plats som nu heter Holon” där Konsthall C i Stockholm samarbetar med bland andra Israeli Center for Digital Art och Baltic Art Center i Visby. Electrohype i Malmö får bidrag för att för sjätte gången arrangera Nordisk biennal för datorbaserad och högteknologisk konst i Malmö konsthall.

Inom musikområdet ger Kulturrådet bidrag till tio internationella turneer, bland annat ska Göteborgsbaserade duon Wildbirds & Peacedrums turnera i Nordamerika, Japan och Australien och timbaorkestern Calle Real turnera i ett flertal länder i Sydamerika.

Två teatrar får stöd för att anordna internationella gästspel i Sverige. Turteatern arrangerar ett Schweiziskt gästspel för ungdomar och Boulevardteatern arrangerar ett gästspel från Théâtre du Mouvement.

Fem olika dansprojekt får stöd, bland annat får Gunilla Heilborn bidrag för att medverka på världens största festival för scenkonst, Fringefestivalen i Edinburgh, med sin föreställning ”Femårsplanen”.

Kulturrådet har tidigare i år gett cirka sex miljoner kronor till institutioner, organisationer och fria grupper som arbetar med internationella och interkulturella kulturutbyten i olika projekt.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 90
E-post: karin.nilsson@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se