Tullverket

Internationellt åklagarmöte i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:20 CEST

Sedan EU-utvidgningen 2004 har Sverige intensifierat samarbetet med Estland, Lettland, Litauen och Polen för att bekämpa den narkotikarelaterade gränsöverskridande brottsligheten i Östersjöregionen.

En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete är att det finns kunskap om respektive lands lagstiftning och regelverk. Med målet att förbättra denna kunskap, bjöd Rikskriminalpolisen, Tullverket och Internationella Åklagarkammaren i Stockholm, i oktober in till ett internationellt seminarium i Malmö. Deltog gjorde 46 personer från tull, polis och åklagare i de olika länderna.

Lagar och metoder är olika
Det internationella mötet ledde till intressanta diskussioner om olika typer av metoder för brottsbekämpning som på grund av olika lagstiftning kan skilja mellan länderna. Exempel på frågor som diskuterades där lagar och metoder kunde skilja var bland annat:

infiltrering av brottssyndikat med hjälp av falsk identitet
möjligheten att erbjuda nedskrivning av strafftid för samarbetsvilliga, misstänkta gärningsmän, så kallade kronvittnen
möjlighet att byta ut narkotikaförsändelser mot andra varor, utomlands vid kontrollerade leveranser
närvaro vid förhör utomlands (i underrättelsehänseende)
En rad förslag och synpunkter på hur samarbete kunde förbättras framfördes också till exempel:

behovet av sammansatta utredningsteam i Östersjöregionen
åklagarnas viktiga roll i ärenden som rör flera länder
det önskvärda i att bekämpa penningtvätt och potentialen i att använda metoden ”följa pengarna” för att förhindra narkotikabrottslighet.
- Att vi talar olika språk, använder oss av olika system och att våra organisationer ser olika ut får vi se som en utmaning. Vi måste vara effektivare än brottsorganisationerna på att utbyta erfarenhet, kunskap och information. Brottssyndikaten bryr sig bara om sina pengar. Kanske skulle vi koncentrera oss på att frysa deras tillgångar, sa Björn Ericsson, Internationella Åklagarkammaren i Stockholm.

Vid mötet tecknades också en översiktsbild av narkotikasituationen inom EU som kännetecknas av sjunkande narkotikapriser.

Blandmissbruket ökar
Missbrukare och smugglare hanterar i ökad utsträckning flera olika preparat och blandmissbruket ökar. Största producenterna för kokain är fortfarande Sydamerika medan Afghanistan står för 80-90% av heroinproduktionen. Många syntetiska droger framställs inom EU.

Genomsnittligt inom EU ökar beslagen av kokain. Heroinbeslagen har varit ungefär jämt fördelade de senaste tio åren förutom för åren 2001-2002 då en ökning skedde. För cannabis har en svag ökning av beslagen skett de senaste åren. Efterfrågan på ecstasy förväntas minska när missbrukare istället går över till kokain och LSD. Amfetaminbeslagen ligger på en stadig nivå, 3 - 5 ton per år.

För svensk del har 19 ton narkotika i olika former beslagtagits vid Öresundsbron sedan den öppnades sommaren 2000.

Vi ökar samarbetet
Efter genomgången kunde deltagarna konstatera att det finns en gemensam problembild men samtidigt en gemensam vilja att hantera problemen. Även om lagar skiljer sig åt finns det mycket som förenar vilket gör att det finns goda förutsättningar att ytterligare fördjupa samarbetet.

”Problems is a sign of life. Use a critical mind and solve them”
(Ronny Johnsson, åklagare och mötesdeltagare).