Fortum Sverige AB

Internationellt erkännande för Fortums arbete för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:09 CEST

Fortum har för åttonde gången i rad antagits till DJSI World, Dow Jones globala index för hållbar utveckling. Dessutom antogs Fortum i det europeiska indexet DJSI Europe. Fortum var bäst i sin bransch när det gäller hantering av kundförhållanden samt energieffektivitet och tillförlitlighet inom elproduktion och eldistribution. Vårt arbete för en säker arbetsmiljö fick också erkännande.

”Årets utvärdering betonade tidig identifiering av risker i arbetsmiljön samt bolagets förebyggande arbete kring säkerhet och arbetshälsa. Fortums mål är att erbjuda personalen en olycksfri arbetsplats. Jag är mycket nöjd med att Fortum förbättrade sin prestation, särskilt gällande sitt sociala ansvar”, konstaterar Ulla Rehell, direktör för hållbar utveckling på Fortum.

”Kraftverkens goda tillgänglighet, energiproduktionsstruktur, energieffektivitet samt tillförlitlig eldistribution är centrala faktorer för kundnöjdhet, ekonomiskt resultat och miljöskydd. Vår utmärkta prestation inom dessa områden är ett betydande erkännande för vårt målmedvetna och långsiktiga arbete”, fortsätter hon.

Fortum är det enda nordiska energibolaget på indexen

I utvärderingen 2010 ingick cirka 1 400 företag inom 57 olika sektorer. Tretton av de 105 bolag som utvärderats inom elproduktionssektorn antogs i Dow Jones globala index och i det europeiska indexet antogs sju bolag av de tjugo utvärderade. Fortum var det enda nordiska energibolaget som antagits till båda indexen.

Utvärderingen gjordes av den opartiska, schweiziska aktören SAM Group och den innefattade alla områden inom hållbar utveckling: ekonomiskt och socialt ansvar samt ansvar för hantering av miljöfrågor. Ett nytt branschspecifikt krav år 2010 var hanteringen av riskerna kring vattenanvändning, innefattande vattenkvalitet och vattenreglering.

Fortum Abp

Koncernkommunikation

www.sustainability-indexes.com

www.fortum.fi/kestavakehitys

För mer information, kontakta:

Ulla Rehell, Vice President, Sustainability tfn +358 10 45 29251, ulla.rehell@fortum.com


Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.