Stockholms stad

Internationellt it-möte för bättre service

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 16:22 CET

Den 9-10 december genomförs mötet Public Services Summit 2009 i Stockholm. Temat för årets möte är “Connect to the Future: Innovating in Challenging times”. Sedan 2002 samarbetar Stockholms stad med Cisco Systems i detta internationella möte kring hur offentlig verksamhet använder informations- och kommunikationsteknologi för att förbättra servicen till medborgarna.

– Vi fortsätter att utforska hur teknik kan användas för att förbättra levnadsvillkoren för våra medborgare och förutsättningar för företag och investerare. På www.stockholm.se finns i dag finns ett 30-tal e-tjänster som stödjer denna utveckling och fler är på väg, säger finansborgarrådet Sten Nordin

Sten Nordin är konferensens öppningstalare och kommer att tala på temat ”Stockholm – A Smart Sustainable City” som knyter an till de två internationella utmärkelser som Stockholms stad mottagit, ”Intelligent Community of the Year 2009” och ”European Green Capital 2010”.

Till konferensen väntas cirka 300 delegater från 40 länder. Syftet med stadens deltagande är att med ett aktivt engagemang ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som delegaterna besitter, samt att marknadsföra staden som Europas ledande kunskapsbaserade huvudstad.

Stockholms stad står som värd för två olika studiebesöksprogram under konferensen. Det ena besöket går till Kista Science City och Ross Tensta Gymnasium. Delegaterna får under programmet höra om det nära och djupa samarbetet mellan näringsliv, universitet/forskning och offentliga aktörer i Kista. De får också ta del av hur man på Ross Tensta Gymnasium använder sig av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Det andra studiebesöksprogrammet behandlar Stokabmodellen – en modell för utbyggnad av infrastruktur för tele- och datakommunikation, gröna it-lösningar inom allmännyttan och hur staden arbetar med att minimera digitalt utanförskap. Under programmet får delegaterna även pröva e-Adept, GPS-navigering för människor med synnedsättning.
 

Kontakt
Staffan Ingvarsson
Telefon: 08-508 29 310
E-post: staffan.ingvarsson@stadshuset.stockholm.se