Riksförbundet för ME-patienter

Internationellt ledande forskning kring ME/CFS presenteras vid seminarium i Stockholm 11 september

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 22:50 CEST

– Det här är något av det mest intressanta som pågår inom ME/CFS-forskningen nu, och vi är väldigt glada att ha lyckats få hit de här forskarna till vårt seminarium, berättar Sten Helmfrid, styrelseledamot i RME Stockholm.


Tisdagen den 11 september hålls ett eftermiddagsseminarium om ME/CFS i Landstingshuset i Stockholm med prof Christopher Snell från Pacific Fatigue Lab i Kalifornien och prof Olav Mella och dr Øystein Fluge, Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

Prof Christopher Snell forskar på mätmetoder som kan påvisa huvudsymptomet vid ME/CFS: Post-Exertional Malaise (ansträngningsutlöst försämring). Han kommer att berätta om ett testprotokoll med upprepade cykeltester som hos ME/CFS-patienter påvisar försämrad syreupptagningsförmåga och sänkt anaerobisk tröskel efter ansträngning. Resultaten skiljer ut ME/CFS-patienter från friska kontroller samt andra patientgrupper.


Prof Olav Mella och dr Øystein Fluge forskar kring behandling av ME/CFS med biologiska mediciner. De har i en studie funnit att ca 2/3 av ME/CFS-patienterna förbättrades av cancermedicinen/B-cellhämmaren Rituximab. Resultaten tyder på autoimmuna inslag i sjukdomen och har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Prof Olav Mella och dr Øystein Fluge kommer att föreläsa om sin fortsatta forskning kring behandling av ME/CFS med Rituximab och Enbrel.

Dessutom kommer dr Per Julin att rapportera om ME/CFS-projektet på Danderyds sjukhus och prof Kristian Borg kommer att diskutera eventuella paralleller mellan ME/CFS och området postpolio-syndrom och neuroinflammation.

ME/CFS är en neuroimmunologisk sjukdom som oftast uppstår i samband med en infektion. Den påverkar flera av kroppens system och innebär en rad symptom, som ständig sjukdoms-/feberkänsla, extrem utmattning, led- och muskelvärk, kognitiva besvär, halsont, svullna lymfkörtlar och huvudvärk. Karaktäristiskt för ME/CFS är försämring efter ansträngning (Post-Exertional Malaise). Diagnoskod är G93.3 (WHO-ICD 10). I Sverige beräknas ca 40.000 personer vara drabbade av ME/CFS, som tidigare kallats kroniskt trötthetssyndrom.

Alla intresserade är välkomna!

Tid: Tisdagen den 11 september 2012 kl 14.00–18.00

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

För mer information om föreläsarna och anmälan, se

http://rme.nu/sites/rme.nu/files/inbjudanrme_snell_ny.pdf

RME Stockholm

www.rme.nu

stockholm@rme.nu

Kontaktperson:

Sten Helmfrid, 070-319 75 22