RISE Research Institutes of Sweden AB

Internationellt möte i Göteborg för smart fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:54 CEST

I Göteborg samlas idag ledare från ett flertal europeiska städer. Mötet är startskottet för EU-projektet Celcius – en stor klimat- och energisatsning där SP är med som partner.

Under tre dagar kommer EU-projektet Celsius att ha kick-off i Göteborg. Bland annat deltar representanter från London, Genua, Rotterdam och Köln. Målet är att bättre ta tillvara mer överskotts- och spillvärme i Europa.

– Det är en möjlighet för oss att bidra med vår spetskompetens, säger Monica Axell, biträdande enhetschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som tillsammans med en kollega är arbetsledare för området Teknik och innovation.

Projektet Celcius leds av Göteborgs stad, som ses som en föregångare inom fjärrvärme inom Europa. I Göteborg värms 90 % av alla byggnader medfjärrvärme, motsvarande siffra i EU är 10 %. Potentialen är med andra ord enorm.

– Celcius är en del av EU-programmet Smart Cities, som är en av de stora satsningarna inom EU just nu. SP deltar i ett flertal Smart Cities-projekt, det är en spännande satsning där vi kan vara med och arbeta för en hållbar samhällsutveckling, säger Monica Axell.

Vill du veta mer?
Kontakta Monica Axell,
monica.axell@sp.se,
010-516 55 19

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se