Agenturföretagen

Internationellt möte om frihandel i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 11:46 CEST

Sverige värd vid IUCAB:s styrelsemöte

IUCAB (International Union of Commercial Agents and Brokers),vars övergripande mission är att främja den internationella handeln, består av sammanlagt 470.000 företag belägna i de flesta av västvärldens länder med Agenturföretagens Förbund som representant i Sverige. IUCAB:s styrelse, där Agenturföretagens ordförande Jan Björnum är vice ordförande, roterar med sina möten runt bland medlemsländerna. Denna gång hade turen att vara värd kommit till Sverige och Stockholm, där mötet hölls på Royal Viking fredagen den 5 september. Med att ta emot våra internationella gäster var Ulf Dinkelspiel, som höll ett anförande över situationen i världen i samband med en lunch under fredagen, samt Hadar Cars som samma kväll tog emot delegationen på Stockholms Stadshus.

Arbetet med ett tjänstedirektiv i samtliga länders agentlagstiftning

IUCAB var via sin röst i Bryssel Eurocommerce med om att 1986 lyckas driva igenom det EU-direktiv som tvingar länderna att behandla handelsagenter på liknande sätt inom hela EU. Detta var en fantastisk framgång, vilken kommit att betyda mycket. Direktivet gällde dock endast hårdvaror och således inte tjänster. Några få länder var framsynta och lyckades få med även service/tjänster i sina nationella direktiv. Tyvärr gällde detta inte för de Nordiska länderna. Sedan dess har ju servicenäringen blivit en allt större både export- och importvara. IUCAB försöker därför att få in tjänstedirektivet för alla länder. Agenturföretagens förbundsjurist Glenn Svarts är inom Sverige och Norden engagerad i detta. Även Sveriges handelsminister Ewa Björling har uttalat sig positivt och sa senast i Dagens Industri den 4 september att Sverige ska ligga i frontlinjen för frihandel med tjänster.

Skyddet för agenter som blir importörer ska stärkas

En annan problematik gäller den situation som uppstår då man går från agent till importör och börjar fakturera i egen regi. Plötsligt gäller inte längre agenturlagstiftningen. Inom IUCAB finns LWG (Legal Working Group) som består av ett antal specialiserade advokater i Europa och USA. Inom denna arbetsgrupp har man nu börjat titta på om det finns några möjligheter att även stärka skyddet för de importörer som har en agentsituation men som av t.ex. konkurrensskäl tvingats hålla vissa av artiklarna på eget lager.

Gemensam databas för en vidgad marknad

En gemensam databas för alla medlemmar håller också på att utvecklas. Modellen har byggts upp och testats under drygt ett år i Tyskland och kommer nu successivt att föras ut på de lokala marknaderna. Naturligtvis kommer en sådan sak att betyda mycket för oss när det gäller möjligheter att vidga den totala marknaden för företagen.

Nya samarbetsmodeller med kollegorna i öst

Kina och de övriga länderna i öst har en helt annan handelstradition än vår egen. Tillsammans med USA testas för närvarande ett antal möjliga samarbetsmodeller. Målsättningen är att även i dessa länder kunna erbjuda möjligheter för ingående medlemmar på liknande sätt som i Europa.IUCAB blir allt viktigare för oss i den globala handeln.

För ytterligare information, kontakta Jan Björnum, Agenturföretagens styrelseordförande.

jan.björnum@agenturforetagen.se, telefon: 070-797 81 44.