Packaging Arena

Internationellt partnermöte idag för förpackningsbranschen i Karlstad

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:05 CET

The Packaging Arena arrangerar partnermöte för Invest Sweden i Karlstad och gästas idag och imorgon av utlandsrepresentanter från Japan, Kina, Indien, Sydkorea och Brasilien. Tillsammans med deltagare från flera andra svenska regioner och förpackningsföretag utgör samlingen en viktig del I svensk förpackningsindustri. Mötet äger rum på nya CCC.

The Packaging Arena har under en lång tid varit en drivande aktör i Packaging & Fiber, ett projekt inom Invest Sweden som arbetar för att få till stånd utländska investeringar i svenskbaserad förpacknings- och fiberrelaterad industri. Svensk kompetens och resurser marknadsförs aktivt utomlands där fokus har lagts på områdena ”Materialteknologi”, ”Intelligens i förpackningar” samt ”Förpackningar ur ett konsumentperspektiv”.

Anders Eliasson, Projektledare på Invest Sweden säger att;

-       The Packaging Arena är en mycket aktiv partner i projektet och det är glädjande att verksamheten och nätverket får stort intresse internationellt. Vi ser flera samarbeten som resultat av våra gemensamma insatser. Det råder ingen tvekan om att den profil och kunskap som byggs upp här ihop med länets attraktionskraft och etableringsmöjligheter är ett högst gångbart koncept på en internationell arena.

Från The Packaging Arenas perspektiv är en viktig aspekt av Invest Sweden projektet att det också hjälper svenska små och medelstora företag i sin internationaliseringsprocess och stärker deras konkurrenskraft. Per Branzén VD, avslutar:

-       Nätverket utgör en unik resurs och ett verktyg som banar väg för fler uppdrag och ökat internationellt utbyte. Det ska vi ta tillvara på!

The Packaging Arena är en miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling. Vår vision är att konsumentinsikt och hållbarhet ska vara drivkrafterna vid skapandet av framtidens förpackningar. Vi samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen. I hela världen. Genom unika tjänster, tillgång till ledande experter och avancerade utvecklingsmiljöer skapar vi förpackningsutveckling i världsklass.