Ledstiernan AB

Internationellt riskkapital till flera av Ledstiernans portföljbolag

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 16:36 CEST

Idag meddelade Ledstiernanbolaget ipUnplugged att bolaget tillförts internationellt kapital om 3 miljoner USD i en nyemission om totalt 4,3 miljoner USD.

Under det senaste halvåret har flera av Ledstiernans portföljbolag fått finansiering från japanskt och övrigt internationellt riskkapital i nya externa finansieringar eller där marknadsmässiga villkor etablerats mellan ägarna. Värdet på finansieringarna överstiger Ledstiernans bokförda värden. Exempel på dessa är:

ipUnplugged - ledande utvecklare av nätverksprodukter för säker mobilitet -
Japanska riskkapitalbolaget MIC investerar 3 miljoner USD. Transaktion indikerar ett marknadsvärde om 23,5 MUSD, varav Ledstiernans andel är ca 39% efter full konvertering, motsvarande ett värde på ca 73 Mkr.

Hotsip - världsledande leverantör av SIP-infrastruktur och Presence-applikationer -
Japanska systemintegratören Bellnet har investerat 3 miljoner euro. Transaktionen indikerar ett marknadsvärde på bolaget om ca 30 miljoner euro varav Ledstiernans andel är ca 21,5% motsvarande ett värde på ca 59 Mkr.

Emic Networks - leverantör av mjukvarulösningar med ökad tillgänglighet, feltolerans och klustring för applikations- och databasleverantörer -
Finska riskkapitalbolaget Aura Capital har i en första tranch investerat 0,35 miljoner euro och comittat ytterligare 0,15 miljoner euro. Transaktionen indikerar ett marknadsvärde på bolaget om ca 1,7 miljoner euro varav Ledstiernans andel är 36,5%, motsvarande ett värde på ca 5,5 Mkr.

Columbitech - utvecklar mjukvara för säker trådlös access till företagsdata -
Där befintliga svenska riskkapitalbolag och japanska riskkapitalbolaget MIC har investerat 15 Mkr. Transaktionen indikerar ett marknadsvärde på bolaget om ca 75 Mkr varav Ledstiernans andel är ca 18%, motsvarande ett värde på ca 13,5 Mkr.

Sammantaget har ovanstående bolag tillförts ca 79 Mkr på villkor som överstiger Ledstiernans bokförda värden. Ledstiernan har i ovan nämnda transaktioner samtidigt satsat ca 13 Mkr och Ledstiernans kassa är per 2003-06-04 ca 184 Mkr.

Ledstiernan ser fortsatt positivt på att följdinvesteringsbehovet i portföljbolagen efter
Q1 2003 understiger 80 Mkr.


Kontaktpersoner:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-45 035 00 mobil 0708-78 41 20

Pressmeddelandet bifogat i länken nedan:
Attachments:
Internationellt kapital till bolagen

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på teknikinvesteringar inom kommunikationsområdet. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.