Konstnärsnämnden

Internationellt samverkansprojekt Sound of Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 17:50 CET

Som ett led i utvecklingen av Konstnärsnämndens Internationella Musik-program beslutade Konstnärsnämnden och Sound of Stockholm nyligen att erbjuda två komponister stipendium i samband med årets festival.

Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM) syftar bland annat till att skapa, utveckla och fördjupa komponisters kontakter med det internationella musiklivet och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.

Genom att i samverkan med Sound of Stockholm, bevilja två stipendier för inbjudan av komponisterna Paula Matthusen (USA) och Hiroyuki Yamamoto (JPN) till årets festival, förstärks komponistens närvaro och betydelse i festivalen.

Ytterligare information om komponisterna finns på följande webbplatser:
Paula Matthusen
Hiroyuki Yamamoto

Ytterligare information om samverkan finns på festivalens webbplats: Sound of Stockholm

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; telefon (direkt) 08-506 550 79

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.