IrakSolidaritet

Internationellt seminarium om situationen för irakiska akademiker i Gent, Belgien 9,10,11 mars 2011

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:53 CET

Internationellt seminarium om situationen för irakiska akademiker
Försvar för utbildning i tider av krig och ockupation


”Syftet med seminariet är att rikta internationell uppmärksamhet mot det pågående brottsliga våldet mot Iraks akademiker, att sätta in detta våld i den pågående ockupationens vidare dynamik och att arbeta för praktiska lösningar”.

”Under USA:s ockupation har Iraks intellektuella och tekniker utsatts för en systematisk och fortgående kampanj med hotelser, bortföranden, utpressning, slumpmässiga mord och riktade avrättningar. Parallellt med förstörelsen av Iraks utbildning har denna repression lett till massflykt av merparten av Iraks utbildade medelklass. Konsekvenserna för Iraks sociala, ekonomiska och politiska återuppbyggnad är allvarliga.

Nu, under åttonde året av USA:s ockupation som visar få tecken på ett slut, uppmanar BRussells Tribunal och Forskningsgruppen för Mellanöstern och Nordafrika (MENARG) vid Ghents Universitet till förnyad uppmärksamhet på situationen för högre utbildning och akademiskt liv i Irak och understryker dess betydelse för landets återuppbyggnad och folkets väl.

Detta framstår som särskilt angeläget med tanke på ockupationens förödande konsekvenser inom nyckelområden som högre utbildning och forskning.”

Seminariet organiseras av BRussells Tribunal och North Africa Research Group (Menarg) vid Gents universitet.


Seminarieprogrammet 9-11 mars erbjuder synnerligen kunniga och väl kända irakiska och internationella talare i ett brännande och avgörande ämne för Iraks framtid: landets utbildning.
Talarna kommer ge ett brett samhällsperspektiv när de lägger fram vad förstörelsen av utbildningen inneburit och den aktuella situationen.
Ta del av hela programmet.
http://www.brussellstribunal.org/Seminar/#id=main2&ts=1293960645170&page=1&language=en

Det är vår förhoppning att detta seminarium ska förmå väcka berörda organisationers intresse bland akademiker, intellektuellt och kulturellt arbetande, media och alla människor med intresse för Iraks utbildningssituation, det irakiska samhället och Iraks framtid överhuvudtaget.

På Ghent Seminars hemsida, kan du ta del av Ghent Charter, ett stöduttalande, som går att underteckna.

Professor Adil E Shamoo skrev 110106  artikeln "Who assassinated Iraqi Academics" för Foreign Policy in Focus:
http://www.fpif.org/articles/who_assassinated_iraqi_academics

Professorn i folkrätt, Richard Falk, uppmanar till stöd för Ghent Charter. Professor Falk har i 40 år undervisat på Princeton University och undervisar nu på University of California:
Iraqi occupation and higher education: The Ghent Charter
http://richardfalk.wordpress.com/2011/01/04/244/

Du som vill stödja The "Ghent Charter", skriv till: ghentseminar@brussellstribunal.org


Du kan även stödja detta seminarium ekonomiskt.
All information finns här under Ghent Charter
http://www.brussellstribunal.org/Seminar/#id=main1&ts=1293966700454&page=1&language=en

IrakSolidaritet stöder seminariet även ekonomiskt och hoppas att svenska akademiker, intellektuella, kulturarbetare, media och människor med intresse för Iraks framtid på olika sätt hjälper oss att sprida kunskap och stöder seminariet. En skrämmande tystnad råder.

Sigyn Meder/IrakSolidaritet
Tel: 08-7609017

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se