Rikspolisstyrelsen

Internationellt seminarium om stulna fordon

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 13:39 CEST

Den 4-5 oktober 2004 är Polismyndigheten i Skåne värd för ett internationellt seminarium om stulna fordon. Arrangemanget hålls i Malmö och vänder sig främst till företrädare för länderna kring Östersjön.
Seminariet har två huvudsakliga syften. Det första är att skapa nätverk mellan dem som arbetar med bekämpningen av handeln med stulna fordon. Det andra är att ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap genom ett stort antal föreläsningar.

Till seminariet kommer föreläsare och deltagare från Norden, Ryssland, de tre baltiska länderna, Polen, Tyskland och Holland samt även från Interpol, Europeiska kommissionen och Europol. Deltagarna arbetar inom polis-, tull- eller gränskontrollmyndigheterna i sina hemländer.

Sammankomsten är en fördjupning av det samarbete som redan pågått ett flertal år inom ramen för Task Force on Organized Crime in Baltic Sea Region (Aktionsgruppen mot Organiserad Brottslighet i Östersjöregionen). Samarbetet startade som ett regeringsinitiativ år 1996 i samband med ett toppmöte i Visby och bedrivs nu bland annat genom dess Operativa kommitté (OPC) där ovanstående länder och organisationer träffas regelbundet.

Inom expertgruppen, som leds av Ryssland, efterlystes ett seminarium avseende den internationella handeln med stulna fordon. Det beslutades då att Sverige skulle stå som arrangör för detta seminarium.

Expertgruppen arbetar på bred front mot handeln med stulna varor, där bland annat stulna fordon ingår.

Kontaktpersoner:

Staffan Kvarnström, Sveriges OPC-koordinator, tel. 0708-73 09 13
Charlotta Göransson, arrangör av seminariet, tel. 0702 – 46 92 75
Nils-Erik Erlandsson, arrangör och utredare av fordonsstölder, tel. 0705 – 61 08 14

Vi ber er respektera att vi har ett digert program och därför svårt att svara på frågor förrän efter det att seminariet avslutats den 5 oktober kl. 16.30

Charlotta Göransson