ProLitterA

Internationellt seminarium om whiplashskador och deras effekter

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:49 CEST

Måndagen den 24 oktober samlas experter på whiplashskador från hela världen i Örebro för att under tre dagar föreläsa och diskutera i ämnet. Anledningen är Brännpunkt Whiplash, ett tredagars seminarium som nu arrangeras för tredje gången.

Bland föreläsarna märks vår förre statsminister, Ingvar Carlsson. I egenskap av ordförande i den statliga whiplashkommissionen, som just kommit med sitt slutbetänkande, kommer han att delge vad kommissionen kommit fram till.

-Whiplashskador är ett stort och växande samhällsproblem, säger Ingvar Carlsson. I första hand är det enskilda människor som drabbas. Men försäkringsbolag, sjukvård, institutioner för rehabilitering och forskning blir också i hög grad berörda. Jag ser därför fram mot att tillsammans med professor Björn Rydevik få presentera Whiplashkommissionens slutsatser och förslag vid ”Brännpunkt Whiplash 2005”.

- Det är min bestämda uppfattning att vi kan både minska antalet whiplashskadade och ge en bättre vård och skadereglering för de som trots allt skadas vid trafikolyckor. Men då krävs ett ökat engagemang från olika aktörers sida. Det är min förhoppning att seminariet i Örebro kommer att medverka till detta.

Namnkunniga föreläsare
Bland övriga talare finns en rad av världens främsta läkare, forskare och experter inom ämnet. Från Oregon, USA kommer Michael Freeman, expert på traumaepidemiologi och redaktör för den ansedda tidningen The Spine. Från USA kommer även Åke Nyström, känd svensk kirurg verksam i Omaha, Nebraska, som med sin egen operationsmetod gör succé bland whiplashskadade med kronisk smärta. Abbas Montazem från Tyskland har som neurokirurg specialiserat sig på att genom stelläggning lindra eller eliminera symtom efter craniocervikal instabilitet. Lena Leissner från Universitetssjukhuset i Örebro räknas som en av landets främsta när det gäller sömnproblem , vilket drabbar många med whiplash och kronisk smärta. Professor Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin från Karolinska Institutet kommer att ta upp ämnet smärtmekanismer, professor Björn Rydevik från Sahlgrenska sjukhuset kommer att redogöra för den medicinska delen av whiplashkommissionens slutsatser, professor Per-Olof Eriksson från Umeå kommer att prata om käkproblem efter nackskada och den sistnämnda professorn Nina Rehnqvist, från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering - SBU - redogör för vad evidensbaserad vård är och vetenskap och beprövad erfarenhet.

Därutöver deltar Christina Doctare, välkänd läkare och debattör. Hon kommer att prata om hjärnstress samt ifrågasätta varför man inte får göra skatteavdrag för privata behandlingar för att rehabilitera sin kropp.

Privat initiativ
Seminariet är ett privat initiativ som drivs helt ideellt. Initiativtagare och arrangör är Helén Lindelöf från Kumla, själv skadad i en trafikolycka för 6 år sedan.

- Det unika med Brännpunkt Whiplash, säger Helén, är att det, trots den höga kvalitén på föreläsarna, är öppet för privatpersoner. Det finns ett stort informationsbehov hos dem som arbetar inom sjukvård, juridik, försäkring och liknande och inte minst hos de skadade själva. Det är det behovet vi hoppas att Brännpunkt Whiplash ska hjälpa till att fylla.