Svenska kyrkan

Internationellt stipendium i Anders Wejryds namn

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2014 22:32 CEST

Kyrkostyrelsens 1 vice ordf Wanja Lundby Wedin överräckte avskedspresenten till avgående ärkebiskop Anders Wejryd - ett årligt internationellt ungdomsstipendium inrättat i hans namn. Foto: Magnus Aronson/IKON

Ett nyinrättat internationellt stipendium i Anders Wejryds namn, blev avskedsgåvan från kyrkostyrelsen till ärkebiskop Anders Wejryd vid avskedsmottagningen i Uppsala på lördagseftermiddagen. Kön av uppvaktande och talare blev lång, innan han högtidligt lade ner staven i Uppsala domkyrka – som punkt för sin ärkebiskopstid.

Anders Wejryds internationella stipendium är namnet på det årliga stipendium som Svenska kyrkans kyrkostyrelse inrättat till den nu avgångne ärkebiskopens ära. Stipendiesumman är 75 000 kronor, och ska ge unga människor möjlighet att besöka en kyrka eller organisation ”i en annan samhällsstruktur än sin egen” under tre månader. Anders Wejryd ska vara med i urvalet av stipendiater, och möta ungdomarna före vistelsen utomlands.

Stipendiet riktar sig till unga, 18 -30 år, som bedriver studier med social/diakonal inriktning.  Tanken är att de ska få uppleva samhällsstrukturer och kyrkans uppdrag både lokalt och globalt, och få förståelse för människors verklighet, utsatthet och behov i en annan del av världen.

Anders Wejryds mycket långa engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete präglade också hans avskedspredikan i Uppsala domkyrka på lördagkvällen. I en kvällsgudstjänst, vesper, talade han om Missionsdagen (Heliga Trefaldighets dag) och citerade missionsorden från Jesus: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

– Vi är sända till varandra, sade han, för vi människor behöver varandra och är inte bara varandras glädje utan varandras nödvändighet.

– Jesus var sänd med handlingar – och ord. Jesus vågade gå över gränser. Jesus såg dem som for illa och bröt mönstret. Till dem kom han med evangelium. Till dem, och oss, ska evangelium komma, lovade Anders Wejryd i sin sista predikan i ämbetet.

Sist i gudstjänsten lade han ner staven, tog av sig sitt ärkebiskopskors, kåpa och mitra. Efter nästan åtta år som ärkebiskop är det nu dags för pension.