Vetenskapsrådet

Internationellt symposium 14 jan 2004: Medical Research Funding – Vision for the 21st Century

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:18 CET

Stockholm och Vetenskapsrådet gästas under januari av ledarna för de medicinska forskningsfinansiärerna i bl a Australien, Japan, Kanada, Europa och USA. Mer än 15 länder deltar i ett internationellt symposium för att diskutera hur finansiering och organisation av medicinsk forskning ska se ut i framtiden. Även frågor om behoven hos hälso- och sjukvård och näringslivet, kommer att tas upp. Arrangör är ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet.

PRESSKONFERENS

En inledande presskonferens hålls kl 9.00:
-Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros, om forskningens betydelse för samhället
-Håkan Billig, blivande huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin, om hur ämnesrådet stödjer svensk medicinsk grundforskning
-Cecilia Schelin Seidegård, nyutnämnd sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset, om forskning och sjukvård
-Jan Lundberg, forskningschef, Astra Zeneca, om forskning och industrin

PROGRAM KL 10-17

Symposiet inleds med en genomgång av visioner och utmaningar för framtiden.

Inledningstalar gör Thomas Östros, utbildnings- och forskningsminister, huvudtalare är Sir George Radda.

Radda, tidigare chef för det medicinska forskningsrådet i Storbritannien, har den brittiska regeringens uppdrag att dra upp riktlinjer för den medicinska forskningen i ett tioårsperspektiv.

James Battey, NIH, berättar om den amerikanska strategin och Cecilia Schelin Seidegård, nyutnämnd sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset, talar om den kliniska forskningens betydelse för sjukvårdens utveckling.

I det andra passet presenterar cheferna för de medicinska forskningsfinansiärerna sina strategier. Många av de medverkande länderna satsar stort på forskning och nationer som Kanada och Nederländerna har nyligen gjort om sina system för forskningsfinansiering. När det gäller det medicinska området har även flera europeiska länder och inte minst USA och Kanada den senaste tiden kraftigt ökat sina satsningar. Många länder i Europa har också gått om Sverige när det gäller bl a andelen av publicerade artiklar inom det medicinska området.

Avslutningsvis diskuteras den medicinska forskningens betydelse för hälso- och sjukvården samt industri och näringsliv i en paneldebatt som modereras av Vetenskapsrådets ordförande Bengt Westerberg. I debatten deltar representanter för Finlands Akademi, JDRF, medicinska fakulteten i Lund, , IVA och Astra Zeneca. Hans Wigzell, regeringens vetenskaplige rådgivare och rektor för Karolinska Institutet, avslutar och sammanfattar dagen.

PLATS & TIDER

Symposiet hålls på Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, i Beijersalen.
Presskonferensen, hålls i samma byggnad kl. 9.00-9.40 i Sessionssalen
Adress: Lilla Frescativägen 4, Stockholm (T-bana Universitet)

MER INFORMATION, intervjuer av övriga deltagare mm:

Samma vecka, den 15 januari, äger också ett möte rum inom ramen för det internationella samarbetet kring stamcellsforskning, det s k "Stemcell Forum". Forumet är en sammanslutning av forskningsfinansiärer från länder där stamcellsforskning bedrivs och diskuterar gemensamma riktlinjer för karakterisering, etik mm. Mötet arrangeras av det brittiska forskningsrådet och är ett av flera i en rad arbetsmöten. För mer information och bakgrund se bl a pressmeddelandet "Internationellt samarbete om stamcellsforskning" (länk nedan) eller kontakta Vetenskapsrådets presschef (se nedan).

Relaterade länkar www.vr.se
» Program och anmälningsblankett
» Pressmeddelande 2003-01-13: Internationellt samarbete om stamcellsforskning

Kontaktpersoner
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet, 08-546 44 216, 0733-66 62 16 E-post: Kajsa.Eriksson@vr.se