Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Internationellt upprop till stöd för vitrysk föreningsfrihet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:02 CEST

Föreningsfriheten är kraftigt inskränkt i Vitryssland. Oberoende organisationer förvägras registrering och deras medlemmar riskerar därmed fängelsestraff. Tillsammans med sex andra europeiska människorättsorganisationer kräver Östgruppen att den vitryska regimen respekterar rätten till föreningsfrihet.

- De vitryska myndigheternas agerande är oacceptabelt. Människors rätt att organisera sig är en av demokratins hörnstenar, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I dagarna väntas beslut om det oppositionella Vitryska kristdemokratiska partiet ska bli registrerat och därmed få tillstånd att verka. Partiet har två gånger tidigare nekats registrering på uppenbart politiska grunder och flera av dess medlemmar har trakasserats.

Situationen för Vitryska kristdemokratiska partiet är inte unik. Flera oppositionspartier har på senare år konsekvent nekats registrering. Samma problem har också drabbat en lång rad frivilligorganisationer. I förlängningen innebär det ett hot om fängelsestraff för organisationernas medlemmar. Paragraf 193 i Vitrysslands brottsbalk kriminaliserar nämligen all verksamhet i oregistrerade organisationer.

- Myndigheterna har konstruerat ett system som medvetet försvårar medborgarnas samhällsengagemang och står i direkt strid mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, säger Martin Uggla.

Sju europeiska människorättsorganisationer, däribland Östgruppen från Sverige, riktar nu ett gemensamt upprop till den vitryska regimen. I uppropet ställs krav på att Vitryska kristdemokratiska partiet ska beviljas registrering och att paragraf 193 i Vitrysslands brottsbalk ska avskaffas.

Uppropet kan läsas i sin helhet här: http://www.lphr.org/fileadmin/pdf/PressRelease_BCD_12_10_10.pdf

Övriga organisationer som undertecknat uppropet är:
Libereco – Partnership for Human Rights, Bonn
International Society for Human Rights, Frankfurt
Norska Helsingforskommittén, Oslo
Human Rights in Belarus, Berlin
Young European Swiss, Bern
UOKG, Berlin

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se
www.vitryssland.wordpress.com

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.