Ungdomsstyrelsen

Internationellt utbyte ger mest för utsatta ungdomar

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:00 CEST

Ungdomar med sämre förutsättningar får ut mest av ungdomsutbyten. Det visar en utvärdering av EU-programmet Ungdom som Ungdomsstyrelsen genomfört efter tre års verksamhet.

Genom EU-programmet Ungdom kan alla unga mellan 15-25 år delta i internationella utbyten, oavsett vilka förutsättningar de har. Unga som av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl har färre möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter prioriteras inom programmet.

Utvärderingen visar att deltagandet i programmet har givit positiva resultat. Ungdomsledare använder bland annat EU-programmet Ungdom för att arbetslösa ungdomar och elever på det individuella gymnasieprogrammet ska lära sig projektarbete i ett internationellt sammanhang.

- Mindre privilegierade ungdomar har fått ut mest av sina utbyten. Flera ungdomar har fått ökad studiemotivation och arbetslösa ungdomar har fått arbete eller gått vidare till studier efter att ha varit volontärer, säger Lisa Modée, projektledare för utvärderingen, Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsutbyten och volontärarbete kan vara en utmaning och fungerar inte alltid som planerat. Trots det tycker samtliga ungdomar i utvärderingen att deltagandet i programmet har givit positiva erfarenheter.

Ungdomarna anser att de har förbättrat sina språkkunskaper, de har utvecklat en förmåga att samarbeta och fått erfarenheter av att leda projekt samt arbetslivserfarenhet. Men det finns också saker som kan förbättras.

- I dagens samhälle är det viktigt att det finns en tydlig internationell dimension i kommunernas utvecklingsarbete. Ungdomarnas nyvunna kunskaper skulle därför kunna användas mycket mer i den lokala samhällsutvecklingen, säger Gordana Berjan, chef på internationella enheten, Ungdomsstyrelsen.

Utbyte ger integration
Ungdomar med annan etnisk bakgrund berättar hur de under utbytet för första gången upplevt sig som svenskar.

- De har fått syn på den svenska kultur de bär med sig och har känt sig som svenskar. De tycks också få lättare att få arbete i Sverige när de varit volontärer i ett annat västeuropeiskt land, säger Gordana Berjan.

Ungdomsledare har använt sig av EU-programmet Ungdom som en metod för integration mellan grupper av olika ungdomar. I utbytena försöker de till exempel engagera ungdomar som inte känner varandra och som inte har samarbetat tidigare, exempelvis unga som kommer från olika bostadsområden, skolor eller fritidsgårdar.

EU-programmet Ungdom
EU programmet Ungdom startade år 2000 och pågår till och med år 2006. På tre år har mer än 4 700 svenska ungdomar deltagit i programmet och över 500 ledare gått utbildningar och gjort studiebesök.

I Sverige har Ungdomsstyrelsen fått uppdraget att vara EU:s programkontor och fördela bidrag till ungdomsutbyten, volontärtjänst, lokala ungdomsprojekt med en europeisk dimension samt till utbildningar och studiebesök för ungdomsledare. Under våren 2003 har Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en kvalitativ utvärdering som bygger på intervjuer med ungdomar och ungdomsledare om hur programmet fungerat och vad det inneburit för dem. Rapporten överlämnades i dagarna till regeringen.

I utvärderingen har ungdomar och ungdomsledare från följande orter intervjuats: Alafors, Gävle, Göteborg, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Malmö, Robertsfors, Skellefteå, Sollefteå och Stockholm.

För mer information:
Lisa Modée, projektledare
tfn 08-462 53 95
e-post lisa@ungdomsstyrelsen.se

Gordana Berjan, chef internationella enheten
tfn 08-462 53 84
e-post gordana@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef
tfn 08-462 53 66 mobil tfn 070-663 39 18
e-post martin@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden. Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken.