Utbildningsdepartementet

Internationellt utvärderingsprojekt av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i England, Skottland och Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:47 CEST

Regeringen har beviljat 580 000 kr för den svenska delen av ett internationellt utvärderingsprojekt av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i England, Skottland och Sverige.

Syftet med projektet är att göra en jämförande studie av effekterna av dessa länders reformarbete på förskole- och fritidshemsområdet på barn-
föräldra- och personalnivå. Barn i åldern fyra, sex och tolv år i olika typer av bostadsområden i England, Skottland och Sverige kommer att ingå i studien, liksom deras föräldrar och personal i förskola och fritidshem. Intervjuer och deltagande observationer kommer att användas. Barnen kommer själva på olika sätt att få dokumentera sin vardag.

Projektet leds av professor Peter Moss och Dr Pat Petrie, Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London.Dr Ulla Lundström, Dr Hillevi Lenz Taguchi samt professor Gunilla Dahlberg, Lärarhögskolan i Stockholm kommer att knytas till projektet, som också följs av Skolverket. Projektet är planerat att pågå i två år och avrapporteras under våren 2006.

Förskoleminister Lena Hallengren säger i en kommentar:

– Det här projektet är unikt på många sätt. Att göra barns, föräldrars och personals röster hörda är viktigt. De är de bästa utvärderarna av förskolan. Det finns likheter mellan våra länder, särskilt på policy-nivå, men också olikheter i synen på förskolans roll. Det ska bli spännande att följa detta projekt.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48

Barbara Martin-Korpi
Ämnesråd
08-405 23 85
070-971 84 38