The Boston Consulting Group AB

Internet uppskattas mer än traditionella medier

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 10:00 CEST

Konsumenterna värderar medier som tillhandahålls via Internet högre än traditionella medier. Utvecklingen innebär nya affärsmöjligheter samtidigt som konsumenterna är de stora vinnarna, enligt en ny studie från The Boston Consulting Group, BCG.

I Follow the Surplus: European Consumers Embrace Online Media har BCG på uppdrag av Google undersökt mediekonsumtionen i nio europeiska länder. Bland annat har BCG kartlagt hur det upplevda värdet av mediekonsumtion fördelar sig mellan digitala medier och traditionella medier.

Av det värde konsumenterna upplever att de får från mediakonsumtion kan 53 procent kopplas till digitala medier som konsumeras via dator, smartphone, tablet och smart-TV. Sverige är det land i undersökningen där värdet från digitala medier är högst och det upplevda värdet per spenderad krona är hela sex gånger högre för digitala medier jämfört med traditionella medier.

– Dels får konsumenterna ett bredare utbud av tjänster, oftast till lägre kostnad. Dels har vi nu de viktigaste förutsättningarna på plats för att öka konsumtionen av media online i Sverige och övriga Europa, vilket betyder nya affärsmöjligheter. För böcker, TV, radio, film och musik är värdet fortfarande större offline så här finns en stor potential, säger Stuart Gander, Principal på BCG.

Enligt undersökningen upplever 71 procent av svenskarna att de har tillgång till mer kvalitativt innehåll via Internet än för tre år sedan och 60 procent räknar med fortsatta förbättringar av digitala medier. Hela 65 procent anser att de har tillgång till innehåll online som de inte kan hitta någon annanstans.

Trots debatten om säkerhet på Internet är 62 procent mer entusiastiska över fördelarna med Internet än oroliga för riskerna. Studien baseras på en enkät med svar från 7 000 konsumenter varav 500 i Sverige.

För mer information kontakta Stuart Gander, Principal, BCG Sweden. Mob. +46 768 49 4509, E-post. gander.stuart@bcg.com

Övrig information kontakta Pernilla Graflind, Executive Assistant BCG Sweden. Tel. +46 8 402 4405, Mob. +46 730 79 4405, E-post. graflind.pernilla@bcg.com

Om The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare inom affärsstrategier. Vi samarbetar med klienter från den privata, offentliga och icke-vinstgivande sektorn inom alla områden för att identifiera värdefulla möjligheter, ta reda på verksamhetens viktigaste utmaningar och förändra deras organisationer. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 78 kontor i 43 länder. För mer information, besök www.bcg.com, eller för våra experters senaste globala tänkande, besök www.bcgperspectives.com/.