TU, Tidningsutgivarna

Internetbarometer Q1 2011: Storstadstidningarna lyfter dagspressen på nätet

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2011 14:02 CEST

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade med 2 procent under första kvartalet 2011. Ökningen drevs av storstadstidningarna som hade 11 procent högre annonsintäkter jämfört med samma period 2010. Samtidigt minskade landsortssajternas annonsintäkter med lika mycket.

Sammantaget uppgår annonseringen till 110 Mkr, varav storstadssajterna står för den större delen av intäkterna med 70 Mkr, medan landsortssajternas intäkter uppgår till 40 Mkr under första kvartalet. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.

– Om storstadssajterna fortsätter växa i den här takten kommer de att nå rekordnivåer under 2011, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

Bland landsortssajterna ser vi däremot en tillbakagång efter en lång period av tillväxt. Tillbakagången kan troligen förklaras med att en mindre del av riksannonseringen görs på lokala dagstidningssajter detta kvartal. Här ser vi dock en stor spridning mellan olika titlar.

Se tabell i bifogad pdf.

Fredrik Rogberg, Analyschef, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.