Bokapsykolog.nu

Internetberoende kan bli en psykiatrisk diagnos

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:38 CET

Personer som är beroende av internet är i större utsträckning än andra deprimerade. Det slår brittiska forskare fast efter att ha gjort en enkätundersökning där 1300 britter svarat.

Bokapsykolog.nu arbetar med att förmedla kontakter till KBT-kliniker, inriktade främst på behandlingar mot depression, ångest, stress och sömnproblem,  runt om i Sverige och är en tjänst som ska informera och föremedla kontakter, och har tagit del av en undersökning som tyder på att Internet kan ha sina negativa sidor.

Av de 1319 bedömdes 1,2 procent – arton personer – vara fullt ut internetberoende. Med det menades då att man känner att man inte kan kontrollera sitt internetanvändande, och att det skapar oro och stör ens dagliga liv. De personerna besökte särskilt ofta sexsidor, spelsajter, sociala medier och chattsidor.

Tendenser till sådant beroendeförhållande till internet kunde alltså kopplas till depressionssymptom. Vad som gett vad kan forskarna inte avgöra – om det är deprimerade människor som sökt sig till internet, eller internetanvändandet som gjort människor deprimerade.

Internetberoende är inte erkänt som en psykiatrisk diagnos. Forskarna bakom den här studien tycker att det borde bli det, och den svenske beroendeforskaren Anders Tengström vid Karolinska Institutet håller med. En diagnos erkänner problemet och säkerställer att man talar om samma sak menar han:

– Att inte ha det innebär att vi kommer att ha massor av olika definitioner av det, och då kommer vi bara att prata förbi varandra.

Men handlar inte internetberoende i själva verket om underliggande beroenden, som spelberoende och sexberoende?

– Det kan vi låta forskningen ta reda på. Idag vet vi inte.

Kanske införs en internetberoende-diagnos i den nya amerikanska lista över diagnoser som väntas vara klar 2012, då får vi den i så fall här i Sverige också.

Artikeln som kopplar internetberoende till depression publiceras i tidskriften Psychopathology inom kort.

Om Bokapsykolog.nu
Bokapsykolog.nu finns till för att ge dig bästa tänkbara vård snabbt! Vi hjälper dig att komma i kontakt med några av de bästa och av oss kvalitetssäkrade privata psykologerna i Sverige. Vi erbjuder våra besökare en kostnadsfri matchning mot den klinik som är bäst lämpad att behandla just dig och dina problem.