Dataföreningen i Sverige

Internetdagarna 2008 den 21-22 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:50 CEST

Dataföreningen på Internetdagarna 2008 den 21-22 oktober
Internetdagarna - Sveriges största mötesplats om Internet - arrangeras i år den 21-22 av .SE samt ett antal medarrangörer, däribland Dataföreningen.

Incidenthantering - Dataföreningen representeras i programmet av VD Annica Bergman som på tisdagen berättar om incidenthantering i praktiken. Kring dataintrånget i föreningens webbservrar i februari i år blev det några intensiva dygn av krishantering. Vilka åtgärder har krävts för att reducera skador och återställa funktionalitet, vilka konsekvenser har det inneburit och hur ser den långsiktiga krishanteringen och beredskapen ut idag.

Global Internetforskning- I ett extrainsatt seminarium om forskning på global Internetanvändning ges senaste rön av Jeff Cole, en av världens främsta Internetforskare vid World Internet Project. Projektet följer 60000 hushålls Internetvanor i ett 30-tal länder för att se hur det påverkar dem och deras samhälle. Inger Gran, föreningsdirektör i Stockholmskretsen är moderator samt demonstrerar Dataföreningens teknik för interaktiva seminarier.

Debatter om Integritet och IT-politik- I en paneldebatt om Integritet och övervakning, kommer representanter för FRA, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, riksdagsledamöter samt samhälls-debattörer ge olika perspektiv på denna heta fråga. Även slutdebatten om IT finns i politiken är viktig för alla medborgare. Påverkar politiken IT- och Internetutvecklingen, eller är det tvärtom politiken som påverkas? Skall politiker driva IT-frågor? Vilka konsekvenser av Internetanvändning ser vi - eller borde vi se - i samhället på kortare eller längre sikt, och vilken påverkan har politiken? Panelen består av riksdagens partier och en "opponentpanel" med tongivande samhällsdebattörer.

Hela programmet bjuder på intressanta presentationer och diskussioner av ledande experter samt företrädare för organisationer och politiska partier. I fem parallella konferensspår avhandlas IP och nätverk, Säkerhet, Infrastruktur och samhälle, Webb/Internet i mobilen samt Domännamn.

Alla detaljer om Internetdagarna 2008 finns på www.internetdagarna.se
Arrangemanget äger rum den 21-22 oktober på Stockholms Folkets Hus
Medlemmar i Dataföreningen som anmäler sig före den 13 oktober på www.dfs.se får 20 % rabatt på avgiften 4900 kr