Webropol Sverige AB

Internetenkäter ger RFSL effektiva utvärderingar och attitydundersökningar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:39 CEST

- Med enkätsystemet spar vi mycket tid och vi kan snabbt och enkelt få ut rapporter och sammanställningar, som vi använder för att vidareutveckla vårt arbete.

Så beskriver Carolina Orre på RFSL fördelarna med att använda Webropols webbaserade enkätsystem. Carolina Orre är avdelningsombudsman och hiv- och hälsohandläggare.

Verktyget används bland annat för utvärderingar av RFSL:s kurser och utbildningar.

- Vi vill mäta vår måluppfyllelse och redovisa för våra bidragsgivare att vårt arbete håller god kvalitet. Att använda webbverktyget gör detta enklare än tidigare, när vi gjorde våra mätningar på papper och sammanställde manuellt.

RFSL går nu vidare med enkätarbetet, och kommer att använda webbverktyget även för att undersöka attityder kring säkrare sex, hiv och liknande. Enkäterna görs bland annat hos det stora antal personer som deltar i kurser och utbildningar hos RFSL. Syftet är att mäta om deltagarnas syn på dessa frågor påverkas varaktigt och positivt.

Enkätverktyget kan också användas för att få underlag i opinionsfrågor.

- Inför EU-valet bad vi de olika partiernas förstanamn redogöra för hur de ville ta sig an olika frågor som rör vårt område. Vi fick ut en bra rapport som vi kunde publicera före valet. Svarsfrekvensen var hög, sannolikt högre än om vi hade skickat ut en pappersenkät på traditionellt sätt, säger Carolina Orre.

Med hjälp av enkätverktyget blir arbetet med undersökningar flexibelt, enkelt och effektivt. Deltagarna nås via e-post, enkäterna är webbaserade och resultaten sammanställs automatiskt och kan avläsas i realtid.

För mer information, kontakta:
Carolina Orre, avdelningsombudsman, RFSL, 08- 501 68 923
Magnus Karlsson, vd, Webropol AB, 013-470 72 00

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, verkar för att hbt-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället som alla andra. RFSL arbetar bland annat med utbildningar, stödverksamhet och internationellt samarbete.

Webropol är en ledande aktör inom internetbaserade enkätsystem. Webropol ger mer än 40 000 användare i Norden ett flexibel och snabbt redskap för undersökningar av många slag. Webropol finns representerade i 17 länder.