Conductive

Internprissättning av hyror i offentlig sektor, konferens 20-21 mars i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 09:24 CET

Hur har Umeå universitet med hjälp av internhyra fått 30% lägre kostnader än genomsnittliga universitet och högskolor? Vad ska du tänka på vid upphandling av lokaler? Hur får du affärsmässighet i lokalerna? Vi har på årets konferens många nyheter, bland annat får ni lära er av ett universitet och en myndighet hur de arbetar med internprissättning och lokalresursplanering för lägsta möjliga lokalkostnader och största möjliga lokaleffektivitet. Förutom nyheterna kommer vi självfallet fortsätta att presentera några av de kommuner som kommit längst i sitt arbete med internhyra.

Vilken hyresmodell är rätt för er organisation?

Att sätta rätt pris på lokaler är lättare sagt än gjort. Vid skapandet av ett internhyressystem är det av  yttersta vikt att de parametrar som används ska vara lättförståeliga och upplevas trovärdiga förbeställaren. Dessutom finns det flera modeller och olika viljor hos alla berörda parter som ibland gör det svårt att få alla att acceptera systemet.

För mer information och det fullständiga programmet, klicka här!

Du får lära dig:

  • Hur du kan agera om internhyran ger felaktiga incitament
  • Vilken modell passar för din organisation?
  • Bästa råden för optimal lokaleffektivitet och lokalplanering
Du kommer bl.a. få lyssna till:
Hyresmodell baserad på funktion
Jenny Asmundsson, fastighetsdirektör, Nacka kommun
30% lägre kostnader än genomsnittet med hjälp av internhyra
Richard Olsson, lokalförsörjningschef, Umeå universitet
Unik självkostnadsbaserad hyressättning i Telge Fastigheter AB – så har vi arbetat fram den
Liselott Nilsson, VD och Fredrik Nordblad, ekonomichef, Telge Fastigheter AB

För mer information och det fullständiga programmet, klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.