Lunds universitet

Intervjua lundaforskare inför klimattoppmötet i Cancún

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:37 CET

För ett år sedan var förväntningarna högt uppskruvade inför FNs klimattoppmöte, COP 15. 35000 förhandlare, journalister, forskare, näringslivsrepresentanter, aktivister och byråkrater samlades i Köpenhamn. Men inget blev som tänkt. Istället för ett 200 sidor långt bindande avtal, som framför allt EU-länderna hade hoppats på, kunde världen inte enas om mer än en ickebindande överenskommelse på 2,5 A4-sida – ”The Copenhagen Accord”. Strax därefter led klimatfrågan ytterligare ett nederlag då FNs klimatpanel anklagades för att ha manipulerat data i syfte att överdriva klimatförändringens effekter.

Nu är det dags för nästa klimattoppmöte. Den här gången i Cancún och med rejält nedskruvade förväntningar.
Klimatforskare från Lunds universitet kommer att vara på plats och journalister är välkomna att intervjua dem i samband med toppmötet:

Kontaktuppgifter:
Markku Rummukainen, professor vid Lunds universitet och vid SMHI är med i Sveriges förhandlingsdelegation och kommer att befinna sig i Cancún 28 november till 10 december.

Markku Rummukainen, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) Markku.Rummukainen@nateko.lu.se (Markku.Rummukainen@smhi.se )
+46 70 818 6889

Johannes Stripple, fokuserar på mellanstatliga förhandlingar (åtaganden, anpassning, finansiering); hantering och reglering av utsläppsmarknaden ('carbon market', CDM) samt andra former av icke-statlig klimatstyrning i nätverk genom t.ex. miljörörelsen, forskarsamhället, företag.

Statsvetaren Johannes Stripple är i Cancún 1-8 december
johannes.stripple@svet.lu.se
+46 46 708197129

Karin Bäckstrands fokus är förhandlingar kring CCS (Carbon Capture & Storage – dvs tekniken för att ”fånga in” och lagra koldioxidutsläpp), klimatavtalets framtida utformning, EUs roll samt styrformer såsom såsom privat-offentliga partnerskap och civilsamhällets roll

Statsvetaren Karin Bäckstrand kommer att delta i World Summit on Climate Change 4-5 december och är i Cancún 2-10 december
karin.backstrand@svet.lu.se
+46 70 565 96 97