Intius AB

Intius: VD och styrelseledamot lämnar uppdraget

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:04 CEST

(AktieTorget: INTS)

Krister Vulkan meddelar idag att han lämnar sin tjänst som VD i Intius med omedelbar verkan. Samtidigt lämnar Per-Gunnar Axelsson styrelsen i bolaget.

Orsaken till att de båda lämnar sina uppdrag är att det tänkta förvärvet av Trollhättan Mineral AB har dragits tillbaka. Den övriga styrelsen i Intius arbetar med att finna en ny VD till bolaget samtidigt som nya överväganden görs beträffande bolagets fortsatta inriktning.


För mera information
Bengt O Hansson, Styrelseordförande i Intius AB (publ)
Tel 0551-22 330