ESBRI

​Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 06:30 CET

Katarina Blomkvist och Ivo Zander föreläser i Stockholm 23 januari.

Startups i all ära – men hur kan man skapa förnyelse i befintliga företag? Så kallat intraprenörskap är en förbisedd potential i många svenska företag, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, Uppsala universitet. På ESBRIs Estrad 23 januari delar de med sig av ny forskning i ämnet.

Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, konstaterar forskarna Katarina Blomkvist och Ivo Zander. De ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
- Vem är intraprenören?
- Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
- Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
- Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

Tid: 23 januari 2018, 15.00–17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns närmare 100 föreläsningar och en mängd andra filmer.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se