Skogsstyrelsen

Intressanta fakta om skogen i Skogsstatistisk årsbok 2004

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 12:28 CEST

2003 avverkades drygt 83 miljoner m3 svensk skog.
Värdet av de exporterade skogsprodukterna uppgick till 109 miljarder kronor vilket är 13 % av Sveriges totala export.

Detta är fakta ur den nyutkomna Skogsstatistisk årsbok, som Skogsstyrelsen ger ut som en del av Sveriges officiella statistik.

Ytterligare några axplock:

Hälften av skogsmarken, som täcker 55 procent av landets yta, ägs av enskilda privata skogsägare. Av dessa är ca 40 % kvinnor.
Många av skogsägarna äger skogsmark som de inte själva bor på. Av landets mer än 350 000 skogsägare bor 48 000 i västra Götaland och drygt 25 000 i Stockholms län.
Virkesförrådet i våra skogar uppgår till ca 3 miljarder m3.

De län som avverkat mest under senare år är Jämtland och Västerbotten, med en årlig avverkning på ca 7 miljoner kubikmeter vardera.

Antalet dödsolyckor i skogsarbete har glädjande nog minskat under senare år och uppgår nu till några enstaka per år.
Merparten av den svenska skogsråvaran blir antingen sågade trävaror (ca 17 miljoner m3), pappersmassa (ca 12 miljoner ton) eller papper och papp (11 miljoner ton). Produktionen av sågat barrvirke har ökat med ca 50 % under den senaste 20-årsperioden samtidigt som antalet sågverk har minskat med uppemot 50 %.

30 000 hektar av skogsmarken är avsatt som biotopskydd eller mark med naturvårdsavtal.

Skogsnäringen är en manlig bransch. Branschen sysselsätter ca 90 000 personer av vilka ca 16 000 är kvinnor.
Många av siffrorna i statistiken går att utläsa även på länsnivå.
Nytt för året är att all information finns även på engelska. Skogsstatistisk Årsbok finns också på nätet, titta in på www.svo.se/statistik.

Kennet Kristiansson
Pressekreterare, 070-592 91 22