Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Intresset för det moderna kösystemet Q-channel ökar starkt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 15:44 CET

Alltfler kunder inom olika branscher upptäcker fördelarna med det nya moderna kösystemet Q-channel. Utrullning av systemet pågår både inom handeln, bank, kommuner, bibliotek samt inom serviceföretag och myndigheter.

Kunderna ser  fördelarna med att nyttja en och samma leverantör av kösystem och  system för digital skyltning (digital signage). Vår mångåriga erfarenhet av digital signage gör att vi enkelt kan skräddarsy optimala lösningar för köhantering integrerat med digital information och reklam åt kunderna. Vår tekniska kompetens ger också kunden många fördelar då vi ligger i frontlinjen gällande teknik och systemutveckling inom området.

Vi märker också mer och mer kundernas behov och önskemål om att integrera kösystem och displayer i deras inredning för att det ska harmoniera med kundes designkoncept. Därför har vi ett nära samarbete med inredningsarkitekter när vi tar fram förslag till lösningar för våra kunder.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet, inte minst genom integration med andra affärssystem.

Se filmen om det moderna kösystemetImage Media Channel som funnits i 10 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage. Installationer finns förutom inom butiker, även på bland annat banker, skolor, bibliotek och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

www.q-channel.se

Bo Stintzing

08-203020