Banco Fonder AB

Intresset för garantifond över förväntan

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:55 CET

Den 7:e mars lanserades ABN AMRO Garantifond, ett fondsparande som kombinerar ett tryggt sparande med möjlighet till tillväxt. Inför startdatumet var intresset stort för att investera i fonden och vid fondens första dag hade det
investerats över 90 miljoner kronor i fonden.

Fonden har en garanti som stiger i linje med dess värdeökning och ligger sedan kvar på topp om fonden sjunker i värde. Som sparare i ABN AMRO Garantifond är
man garanterad att få tillbaka sina insatta pengar och de vinster man gjort. Garantifonden stäms av den 5:e varje månad och för att få vara med i nästa garantinivå måste pengarna ha investerats i fonden innan den 3:e april.

? Undersökningar vi genomfört bland våra kunder visade att den här typen av fond var mycket efterfrågad. I dagsläget har över 90 miljoner kronor investerats, något som är över förväntan och det går inte att klassa som något annat än
succé. Vi har nog dessutom bara sett början, just nu handlar fyra av fem samtal till kundrådgivningen om garantifonden, säger Tonika Hirdman, VD Banco Fonder.

ABN AMRO Garantifond investerar i USA, Asien och Europa och passar för ett långsiktigt sparande och kan exempelvis kompletteras med riskfyllda fonder. Fonden skiljer sig från liknande garantiprodukter på flera sätt. Den stäms av
månadsvis, vinsterna låses in i räntebärande papper och garantin justeras upp när fonden når ett nytt högsta värde. Dessutom finns inga speciella beloppskrav på insättningar. Man behöver inte vara med från start för att få garantin på
sina insättningar, däremot omfattar garantin de som sparar till garantidatum 2015. Men pengarna är inte låsta och man kan avgiftsfritt ta ut dem när som helst till en daglig kurs, som i vilken fond som helst.


Fakta om Garantifonden:
Namn: ABN AMRO Garantifond (registreringsland Luxemburg)
Förvaltare: ABN AMRO Asset Management, Amsterdam
Förmedlas via: Banco Fonder
Fondkategori: Blandfond
Startdatum: 7 mars 2006
Slutdatum: 31 oktober 2015
Förvaltningsavgift: 1,25% (påverkar ej garantin)
Insättningsavgift: 1,25%, men 0% om man är med från start (investerat belopp =
inbetalt belopp minus insättningsavgift)
Uttagsavgift: 0%
För mer information, kontakta
Tonika Hirdman, VD Banco Fonder
Tfn: 08-5723 53 74, 070-423 53 74
E-post: tonika.hirdman@banco.se


Banco Fonder AB, grundat 1975, koncentrerar sin verksamhet kring sparande i
fonder. Banco Fonder erbjuder ett stort och varierat fondutbud med olika
placeringsinriktning och risk. Som extra krydda i fondsortimentet finns fonder från ägaren ABN AMRO, en av världens ledande kapitalförvaltare. Genom att Banco
Fonder är del av ett internationellt nätverk kan våra kunder tidigt ta del av trender och innovativa produkter som placerar på spännande tillväxtmarknader. Förvaltat kapital uppgår totalt till nära 17 miljarder kronor fördelat på ca 150
000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. För information se www.banco.se