Mental Ergonomi, Anneli Godman

Intresset för kunskap om hjärna, stress och prestation ökar

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 17:46 CEST

Intresset för Mental Ergonomi ökar. Anneli Godman, som föreläser, utbildar och coachar i ämnet, vittnar om att intresset för kunskap om stress, kopplat till hur vår hjärna fungerar, ökar. Det kommer allt fler förfrågningar och antalet bokade jobb ökar stadigt. Det är branschorganisationer, kommunala förvaltningar, skolor och vissa företag som hittills visat störst intresse.

Ett antal föreläsningar och utbildningsdagar har genomförts under hösten. Där får deltagarna lära sig att hantera tidspressen utifrån hjärnans sett att se på saken. Fakta om hjärna, stress och prestation kopplas samman och deltagarna får med sig praktiska verktyg att prova i vardagen. Allt för att ge hjärnan träning och bättre fokus. Det ger en lugnare hjärna som är mer kapabel att hantera dagens brusande livssituation och göra kloka val. Stressen minskar när vi odlar lugn och tillit. Vi får klarare tanker och kan fatta insiktsfullare beslut när överblicken klarnar och vi får tillgång till hela vår kompetens och prestationspotential. Som om inte det räcker blir det också lättare att samarbeta, både med oss själva och andra.

Mental Ergonomi är hur vi kan använda kunskap om hjärnan till att anpassa arbetsrutiner för både prestation och välmående. Och mindre stress i medarbetar- och ledarskap. Mycket av den kunskap som förmedlas kommer från den neurovetenskapliga forskningen kring kontmplativa metoder, en forskning som ökar stort i USA.

Anneli Ekström Godman är "den ofrivilliga stressexperten". Ofrivillig för att stressen drabbade henne själv hårt, expert för att hon kombinerar den kunskapen med utbildning kopplad till stress ur både psykologiskt, beteende- och neurovetenskapligt perspektiv.

Under åren har Anneli haft otaliga möten med vitt skilda personer (säljare, konsulter, administratörer, chefer på olika nivåer, lärare, telefonister, forskare m fl från en mängd olika branscher), som verkligen vill göra ett bra jobb och som sliter sönder sig själv för att göra det i en miljö som inte främjar den mentala kapaciteten. Hon har ställt sig frågan hur vi kan lyfta upp detta på bordet, vilken kunskap som är relevant och vilka förändringar som behövs. Svaret ryms i neuroledarskap och mental ergonomi.

 Anneli Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.

Anneli är expertskribent på Sveriges Ledarskapssajt motivation.se på temat Hjärna, stress och prestation.