Fondbolagens förening

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:02 CET

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder.


Grafer och mer information finns i pdf-versionen av denna nyhet.

I januari nettosparades totalt 2,7 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,4 mdkr och i blandfonder nettosparades 0,7 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,3 mdkr under januari månad.

”Intresset för aktiefonder var överraskande stort i januari med tanke på börsutvecklingen. Sverige- och Östeuropafonder hade stort nysparande. Asienfonder däremot hade uttag. Värt att notera är också uttagen från fondtypen Sverige & Global, där bland annat de gamla allemansfonderna finns. Från dessa fonder var uttagen stora också under 2010. Här finns många äldre fondsparare som nu antingen gör uttag för att placera om till andra fonder eller för att använda pengarna, vilket ju är tanken att man ska göra på äldre dagar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I januari var värdeutvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med cirka 1,2 procent.

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,4 mdkr under januari. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder och Östeuropafonder. Dessa placeringsinriktningar uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 3,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från Asienfonder, främst Indienfonder, vilka påverkats negativt av den börsoro som infann sig under januari. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt noterade nettoutflöden under inledningen av 2011.

Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under januari utgjordes omkring en tredjedel av placeringar i indexfonder. Det stora intresset för indexfonder som märktes under 2010 håller således i sig.

Mer statistik för januari samt historiska data finns här: http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/NysparandeIFonder.aspx.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet samt nettoflöden för dessa den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.