TEBAB

Intresseväckande SACS konferens om Civil Säkerhet i Indien

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:56 CET

Den 10 november genomförde SACS sin årliga konferens om Civil säkerhet med fokus på marknaden i Indien. Syftet var att konferensdeltagarna skulle få en klarare bild över både marknaden och möjligheterna i landet. Genom konferensen fick deltagarna också kunskap om vilken hjälp man kan få från svenska myndigheter, banker och så även andra svenska företag.

Konferensen öppnades av Pär Ahlberger, Ambassadör med ansvar för bland annat civil säkerhet hos Utrikeshandelsrådet.  Indiens ambassadör i Sverige H.E. Mr Ashok Sajjanhar talade om de stora möjligheterna på den framväxande Indiska marknaden och en 30 % tillväxt av marknaden för Civil säkerhet som uppskattas till ca 1, 5 Mrd USD år 2010. Här nämndes också att Indien har en köpstark framväxande medelklass omfattande ca 300 - 400 miljoner människor.

Anders Sjöberg, Ministerråd på UD belyste på ett klarläggande sätt den politiska situationen i Indien. Kerstin Gedung, Executive Director, informerade om hur Svensk Exportkredit kan hjälpa till att lösa finansieringen vid exportaffärer.

Fredrik Fexe, Vice President South, South East and North East Asia Exportrådet beskrev på ett målande sätt utvecklingen av de svensk indiska handelsförbindelserna alltifrån Ostindiska kompaniets dagar över Ericssons etablering vid 1900-talets början till dagens situation med mer än 200 svenska företagsetableringar i Indien. Ingvar Oderland talade om hur Ericsson idag ansvarar för driften av mobilnät som betjänar över 100 miljoner mobilabonnenter i Indien.

Konferensdeltagarna fick också en uttömmande genomgång av regelverket för export av Strategiska Produkter av Andreas Ekman Duse, Generaldirektör för ISP och Ann-Christine Langselius, Strategidirektör presenterade det nybildade FXM. Dagen avslutades av Per-Anders Jansson, Vice President Area Manager, SEB som startat upp SEB:s verksamhet i Indien.

Efter konferensen talades det om möjligheterna att, gemensamt med SACS, UD och Exportrådet, arrangera en delegationsresa till Indien inom området ”Civil Security”. Ytterligare information kommer avseende detta längre fram.

                                                           För ytterligare information besök vår hemsida                                                            www.civilsecurity.se eller kontakta oss på
                                                           telefon 08-782 08 50 eller e-post
                                                           sacs@teknikforetagen.se

SACS, Swedish Association of Civil Security är en branschförening för företag i Sverige med produkter, tjänster och system inom området civil säkerhet. SACS arbetar för att stärka samhällets möjlighet att hot som innebär en signifikant påverkan på samhällets funktioner.
SACS representerar en unik samling företag med möjligheter och kunskap att förse och förbereda samhället inför hot idag och imorgon. SACS medlemmar täcker ett stort område av förmågor inom områden såsom tillträdeskontroll, biometri, CBRN-expertis, identifiering, ledningssystem, kommunikation och transport
.