RISE Research Institutes of Sweden AB

Intrinsic Semiconductor säljs till Cree Inc

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2006 11:22 CEST

Det amerikanska företaget Cree Inc, marknads- och teknologiledande (även stora inom RF och tillverkning av SiC) med lysdioder för belysning samt komponenter för effektswitchning och trådlös kommunikation, förvärvar Intrinsic Semiconductor Inc som även har verksamhet i Sverige genom det svenska dotterbolaget Intrinsic Semiconductor AB. Den svenska verksamheten är ursprungligen en avknoppning från Acreo. Intrinsic Semiconductor är ett privatägt tillväxtföretag med fokus på material och komponentteknologier som baserar sig på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN). Komponenter baserade på dessa material har klara fördelar för elektronik inom högeffektstillämpningar och högfrekvenstillämpningar där traditionell elektronik inte kan svara mot ökade krav på prestanda.

Intrinsic Semiconductor förvärvade 2004 det svenska bolaget Advanced Micro Device Solutions AB (AMDS). Affären hade klara synergier genom en vertikal integration av tillverkningen från kristalltillväxt och SiC skivtillverkning till komponenter inom RF och kraftelektronik. AMDS med fokus på komponentteknologin knoppades 2001 av från Acreo AB för att kommersialisera den kiselkarbidforskning som Acreo bedrivit under lång tid med finansiering av Vinnova.

Försäljningen av Intrinsic till Cree är en strukturellt mycket bra affär och ger mycket goda möjligheter för den komponentteknologi som utvecklats av Acreo att utvecklas vidare.

- Försäljningen visar på Acreos förmåga att förädla forskning till kommersialiserbara resultat och vi hoppas kunna ha ett fortsatt gott samarbete, säger Hans Hentzell VD för Acreo. Det visar även på betydelsen av en uthållig och långsiktig forskningsfinansiering som Vinnova har haft när det gäller kiselkarbidteknologin.

Acreo avvecklar även härmed sitt ägarmässiga engagemang i Intrinsic.

Om Acreo Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling i syfte att hjälpa kunderna att utveckla avancerade produkter för framtiden. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet.

En viktig uppgift för Acreo är att bidra till nyföretagande genom att kommersialisera teknik via avknoppningar. Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping. Mer info www.acreo.se

Kontakt: Anders Josefsson, Marknadschef, +46 8 632 7787, 0708-200 263 anders.josefsson@acreo.se