Umeå kommun

Introduktionsutställningen vid Kvinnohistoriskt museum växer fram

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 14:48 CEST

Intresset för att producera introduktionsutställningen vid Kvinnohistoriskt museum har varit väldigt stort. Sju högt kvalificerade utställningsmakare lockades av uppdraget och lämnade anbud. Efter noggrann utvärdering har Kvinnohistoriskt museum beslutat att tilldela uppdraget till Transpond.

- Transpond har lämnat lysande spår i museivärlden, de står bakom en lång rad utställningsprojekt som präglas av nytänkande och kreativitet. Vi räknar med att skriva avtal i början av juni och jag ser fram emot ett spännande samarbete. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Transpond kommer att skapa en häpnadsväckande utställningsupplevelse, som inte liknar något annat, säger Maria Perstedt, museichef.

Transpond har sedan 2000-talets början genomfört över 80 projekt. De har specialiserat sig på okonventionella utställningar där kreativitet, mod, nytänkande och samhällsengagemang är en viktig del i berättandet. Exempelvis basutställningen ”Spritlandet Sverige” för Spritmuseum och ”Maria – drömmen om kvinnan” för Historiska museet. Transpond tilldelades år 2013 Riksförbundet Sveriges museers hederspris för projektet ”The Unstraight Museum”, vilket syftar till att belysa allas rätt till representation i utställningar och museisamlingar.

Om introduktionsutställningen

Introduktionsutställningen kommer att vara en dramatiserad berättelse, berättad som en saga, om tillvaron, livsvillkoren och valmöjligheterna i livets snårskog. Utställningen är vardagsnära, fylld med konkreta spännande scenarier och händelser som skapar igenkänning, eftertanke, lust och insikt.

Med ett historiskt perspektiv undersöker introduktionsutställningen varför kvinnor och män känner, gör och tänker som de gör, och lyfter fram det som i historien varit dolt bakom träden. Med ljud, ljus, bild och film ska utställningen förstås med huvudet och kännas i magen.

Kontaktpersoner:

Maria Perstedt, museichef  
072 - 534 10 53   
maria.perstedt@umea.se   

Maria Hedberg, kommunikatör
maria.hedberg@umea.se

www.umea.se/kvinnohistorisktmuseum

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia.

En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna,

belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden.