Intrum Justitia AB

Intrum Justitia avvecklar verksamheter i Lettland & Litauen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 09:16 CET

Intrum Justitia har fattat beslut om att avveckla verksamheterna i Lettland och Litauen samt att integrera den estniska verksamheten med den finska.

”De baltiska marknaderna är små och trots att Intrum Justitia varit en av de ledande aktörerna i såväl Lettland som Litauen har vi haft svårt att utnyttja de skalfördelar som ett marknadsledarskap innebär. Nu väljer vi att fokusera våra resurser på länder där förutsättningarna för att växa och skapa ett värde för kunder och aktieägare är större. I Estland har vi en stabil kundbas, god lönsamhet och ett nära samarbete med vårt finska bolag varför vi väljer att integrera den estniska enheten i den finska affären, under finsk ledning”, säger Rickard Westlund, Regionchef Norra Europa.

De lettiska och litauiska verksamheterna omfattar ca 30 anställda och de båda verksamheterna omsätter ca 4 MSEK årligen. Under 2011 förväntas rörelseförlusten för dessa båda verksamheter uppgå till ca – 5 MSEK. En kostnad för avvecklingen om ca -10 MSEK kommer att belasta rörelseresultatet i region Norra Europa under det fjärde kvartalet 2011. Arbetet med avvecklingen beräknas vara slutfört under första kvartalet 2012.

För mer information, kontakta gärna:

Rickard Westlund, Regionchef Norra Europa
Tel: +46 8 546 102 00

Annika Billberg, IR & kommunikationsdirektör
Tel: +46 8 546 102 03, +46 702 67 97 91, E-post: a.billberg@intrum.com

 

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.