Intrum Justitia AB

Intrum Justitia bildar strategisk allians med Coface i Frankrike

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:05 CET

Intrum Justitia ingår ett joint venture med Coface i Frankrike. Syftet med samarbetet är att gemensamt driva B2C inkassoverksamhet som idag ägs av Coface Services. Coface agerar på en global marknad med 7 000 anställda i 67 länder. Dotterbolaget Coface Services är Frankrikes ledande kredithanteringsföretag.

Verksamheten kommer att vara baserad i Lyon med ett 50-tal anställda.

”Denna allians ligger i linje med vår tillväxtstrategi och ger oss en utmärkt möjlighet att ytterligare stärka vår position på den franska marknaden”, säger Lars Wollung, VD och koncernchef för Intrum Justitia.

”Denna strategiska allians ger oss bättre möjligheter att möta marknadens behov av effektiva och innovativa lösningar. Det kommer att leda till ökad möjlighet att förutse konsumenters betalningsmönster vilket i sin tur bidrar till ett förbättrat resultat för våra kunder.” säger Pascal Labrue, Regionchef södra Europa för Intrum Justitia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 10 202

Fanny Wallér, Chief Communications Officer
Tel: 08 546 10 208
Mob: 070 692 77 79

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 23 marknader. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com