Intrum Justitia AB

Intrum Justitia förvärvar kredithanteringsverksamhet av Aktiv Kapital

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:54 CET

- Stärker marknadspositionen i Norge, Finland och Sverige

Intrum Justitia förvärvar Aktiv Kapitals nordiska verksamhet som fokuserar på kredithanteringstjänster för externa klienter. Den förvärvade verksamheten har ca 150 anställda i Norge, Sverige och Finland och förväntas omsätta ca 200 MNOK under 2010. Genom förvärvet stärker Intrum Justitia sin marknadsposition framförallt på den norska marknaden. I Finland och Sverige förstärks marknadsledarskapet ytterligare.


– Förvärvet av Aktiv Kapitals kredithanteringsverksamhet är ett viktigt steg i rätt riktning för Intrum Justitia när det gäller att uppfylla vår strategi om att vara marknadsledande i såväl Norden som hela Europa. Genom förvärvet stärker vi vår position framförallt på den norska marknaden, där vi idag är relativt små. Genom att öka marknadsandelen och därmed bli en av de tre största spelarna i Norge stärker vi vårt erbjudande gentemot större kunder, vi breddar vår kundbas och vi förbättrar våra möjligheter till lyckosamma förvärv av portföljer med avskrivna fordringar.  Jag är mycket glad över att vi kan genomföra denna affär, säger Lars Wollung, VD och Koncernchef för Intrum Justitia.

– Aktiv Kapitals tredjepartsverksamhet visar goda resultat i såväl Sverige som Norge och Finland. Den här affären bekräftar vår satsning på att öka fokuset på värdeskapande när det gäller investeringar och inkasso i egna portföljer. Investeringar av portföljer med avskrivna fordringar i och utanför Norden fortsätter att vara Aktiv Kapitals huvudsakliga inriktning, säger Erik Øyno, VD och koncernchef Aktiv Kapital.

– Genom förvärvet investerar vi i en breddning av vår kundbas i Norge framförallt inom telekom och bank, två prioriterade kundsegment för Intrum Justitia. I Finland breddar vi kundbasen till att även omfatta offentlig sektor, ett intressant segment för Intrum Justitia. Den stärkta marknadspositionen i Norge, samt att vi ytterligare befäster vår position som marknadsledare i Finland och Sverige gör oss till en av de absolut största spelarna i Norden, ett viktigt mål för oss, säger Rickard Westlund, chef för region Norra Europa.

Köpeskillingen baseras på en nettoskuldfri värdering på 375 MNOK, vilket ger värderingsmultiplar under Intrum Justitias nuvarande värdering. Aktiv Kapitals nordiska verksamhet kommer att integreras i Intrum Justitias Nordiska organisation under 2011.

Aktiv Kapitals verksamhet har totalt ca 150 anställda i Sverige, Norge och Finland och beräknas omsätta NOK 200 M under 2010 med en rörelsemarginal på 19 procent. Förvärvet bidrar positivt till Intrum Justitias vinst per aktie från start, inklusive integrationskostnader beräknas EPS ökningen blir svagt positiv redan under första året. Verksamheten konsolideras under 2011. Affären är villkorad av det norska Konkurrensverkets godkännande.

För ytterligare information kontakta gärna:
Lars Wollung, VD & Koncernchef, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 00

Bengt Lejdström, Ekonomi- och finansdirektör, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 00

Rickard Westlund, Regionschef, Norra Europa
Tel: 08 546 102 00

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 072 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com